Informujemy, iż kwalifikacyjne kursy zawodowe (kwalifikacje "trzyliterowe") są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technika Telekomunikacji Online uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 

1) Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich (INF.01, wcześniej EE.01/E.1 oraz E.2).
2) Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (INF.09, wcześniej EE.06/E.9 oraz E.10)

Ważne! Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać wszystkie kwalifikacje (INF.01 i INF.09) lub wybrane kwalifikacje (np. tylko INF.01).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Telekomunikacji umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy telekomunikacyjne, firmach świadczących usługi telekomunikacyjne (budowa, eksploatacja i utrzymanie systemów i sieci telekomunikacyjnych), zakładach produkujących elementy linii i urządzeń telekomunikacyjnych, serwisach sprzętu telekomunikacyjnego, salonach sieci sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Do zadań zawodowych technika telekomunikacji należy: 

- uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich,

- projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych,

- montowanie i eksploatację systemów transmisyjnych,

- instalowanie i eksploatację systemów komutacyjnych,

- administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Telekomunikacji (Kod zawodu: 352203).


Realizujemy podstawy programowe MEN.FAQ - podstawowe informacje o kursie

1) Jakie są możliwości po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Technika Telekomunikacji online?

Po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych online kursant uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym może podjąć zatrudnienie w zakresie ukończonych specjalizacji.

Istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji INF.01 oraz INF.09 organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a po zdaniu egzaminów istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego Technik Telekomunikacji (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego) (pobierz)


2) Ile czasu trwa kurs?

Kwalifikacje INF.01: 552 godziny

Kwalifikacje INF.09: 512 godzin

Praktyki: 280 godzin

Łącznie: 1344 godziny

Finalny czas trwania kursów zależy przede wszystkim od kursanta, ponieważ nauka na kursie online jest nastawiona na kształcenie indywidualne. 

Zaletami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Technika Telekomunikacji Online są przede wszystkim:

a) Nie musisz czekać na zabranie się grupy

b) Na kurs możesz zapisać się w dowolnym momencie

c) Nie masz z góry nałożonych godzin wykładów, dlatego realizujesz kurs kiedy masz na to czas i ochotę

e) Omijasz dodatkowe koszty związane z dojazdami, wyżywieniem oraz noclegiem, które występują w przypadku kursów stacjonarnych

f) Po kursie online otrzymasz dokładnie takie same kwalifikacje jak w przypadku ukończenia kursu w formie stacjonarnej

Podsumowując: Jeśli zależy Ci na uzyskaniu w/w kwalifikacji (zgodnie z rozporządzeniem) najszybciej i najtaniej – kkz.edu.pl to najlepsze miejsce.


3) Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które chcą:

a) dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

b) zdobyć nowy zawód

c) uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

d) zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

e) podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

f) uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

g) podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

h)  zdobyć tytuł Technika Telekomunikacji


4) Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wykształcenia podstawowego oraz ukończenie 18 roku życia.


5) Czy płatność za Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Technika Telekomunikacji online można rozłożyć na raty?

Tak. Zespół portalu kkz.edu.pl każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez kkz.edu.pl bez instytucji pośredniczących.


6) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.


7) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.kkz.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć  ikonkę z napisem „dodaj do koszyka” a następnie "opłać zamówienie" i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 44 34 44 400). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: https://kkz.edu.pl/kontakt ), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@kkz.edu.pl . Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.


8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu kkz.edu.pl obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

- Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

- Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

- Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury:

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@kkz.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.


9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs internetowy. Wzór jest wydawany na podstawie odpowiednich rozporządzeń. Rozporządzenia nie przewidują takich adnotacji.


10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej www.kkz.edu.pl?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz załączników. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 44 34 44 400 mail: kontakt@kkz.edu.pl


11) Jak wygląda odbiór dokumentów?

Warunkiem przesłania dokumentacji o ukończeniu kursu jest zaliczenie kursu przez kursanta w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs i dopełnieniu innych formalności przepisanych prawem i umową. Przesyłka dokumentów zostanie nadana listem poleconym po dokonaniu weryfikacji i oceny przeprowadzonego testu zaliczeniowego przez powołaną do tego komisję.


12) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez kkz.edu.pl?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez www.kkz.edu.pl do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy.


13) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych za pośrednictwem portalu kkz.edu.pl na każde kolejne szkolenie otrzymują 5% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Najnowsze Opinie Absolwentów

Ernest: wszystko sprawnie, polecam

Patryk: dużo materiału, ale mogłem się uczyć kiedy chciałem, bardzo wygodnie

Zbyszek: Polecam kurs, szybko i łatwo

Paweł: Ludziom z kursów stacjonarnych na egzaminie nie poszło tak dobrze, jak mi, dużo nie zdało. Bardzo ciekawie opracowane materiały, aż chciało się uczyć

Wiktor: serio otrzymałem zawód, zostałem bardzo dobrze przygotowany do egzaminu

Michał: dobry dla zapracowanych, nauka lepiej mi szła niż jak chodziłem na zajęcia stacjonarnie

Anna: Jestem bardzo zadowolona z kursu oraz obsługi. Ogromny plus za organizację i pomysł

Waldek: Fajnie, że można wybrać raty, opłaciłem w 4 miesiące, bez dodatkowych opłat. Polecam

Marcin: Prowadzili mnie krok po kroku, mam już dokumenty. Szybko i sprawnie

Mariusz: Polecam

Kasia: Bardzo miła obsługa

Grzegorz R.: chciałem się przekwalifikować, bo mam dość aktualnej pracy i udało się, robiłem kurs wtedy, kiedy ja chciałem

Tomek: wszystko ok

Krystian: myślałem, że to niemożliwe, by nauczyć się telekomunikacji przez internet. Otrzymałem bardzo dobre materiały i wszystko wiem! Dzięki KKZ

Rafał: bardzo szybko poszło, nauczyłem się wszystkiego do egzaminu i zdałem. +

Maciek: bardzo dobrze napisana platforma e-learningowa, ciekawa propozycja dla każdego, kto nie lubi chodzić do szkoły

Konrad: zajmują się wszystkimi formalnościami, zdałem egzamin, mam dokumenty. Polecam

Andrzej: ogromny plus. nauki bardzo dużo, ale fajnie opracowane

Marek: nie musiałem chodzić w weekendy! robiłem szkolenie w większości w domu i swoim tempem! 

Karolina B.: Kurs w pełni satysfakcjonujący. Jestem zaskoczona formą organizacji, do tej pory myślałam, ze szkolenia e-learningowe nic nie dają, a tu nauczyłam się bardzo dużo.