Cena: 3199.00 PLN
Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 3199.00 PLN

Popularność kursu: 98.4%   Opinie: 448

Ukończenie kursu elektryka oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych jest niezbędne do wykonywania prac związanych z instalacją, naprawą, konserwacją i obsługą systemów elektrycznych.

ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.4.2023.JJ) na prowadzenie kursu ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Ponadto każda z realizowanych edycji kursu ELE.02 zgłaszana jest na bieżąco do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co gwarantuje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego po zakończeniu kursu.

❖ Uzyskaj kwalifikacje zawodowe zgodne z MEN

❖ Zdobądź uprawnienia do legalnej i profesjonalnej pracy w zawodzie

Uprawnienia elektryczne to obecnie bardzo pożądane kwalifikacje, pozwalające na dochodową działalność w branży. Każda osoba, która m.in. ukończyła 18. rok życia - niezależnie od swojego wykształcenia - może zrealizować kurs na elektryka i podejść do egzaminu zawodowego, tym samym zyskując nowe możliwości zawodowe.

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Elektryk, kursant uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Zyskuje także uprawnienia, aby przystąpić do egzaminu państwowego OKE potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kurs na elektryka - a co za nim idzie, uzyskanie kwalifikacji elektryka, pozwala na legalną i profesjonalną pracę w zawodzie oraz pozyskiwanie różnego rodzaju wsparcia finansowego na posiadaną działalność. Oferowany przez kkz.edu.pl kurs elektryka prowadzony jest według programów nauczania uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, co pozwala na uzyskanie zawodu i przyszłościowej pracy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra czyni nasz kurs elektryka online podwójnie wartościowym.


Kurs elektryka - dlaczego online?

Kurs elektryka online to przede wszystkim wygodna forma kształcenia, która oszczędza czas i koszty. ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.4.2023.JJ) na prowadzenie kursu ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Ponadto każda z realizowanych edycji kursu ELE.02 zgłaszana jest na bieżąco do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co gwarantuje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego po zakończeniu kursu.


Czego uczymy na kursie?

W trakcie kursu na elektryka w kkz.edu.pl zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat:

  • instalacji, konserwacji, i naprawy systemów elektrycznych w budynkach;
  • projektu i montażu instalacji elektrycznych;
  • zakładania i nadzorowania działań zakładania instalacji elektrycznej w nowo powstałych budynkach;
  • naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych;
  • wykonywania przeglądów technicznych;
  • wykonywania pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, absolwent kursu może podjąć zatrudnienie w zawodzie - m.in. w elektrowniach, kopalniach czy hutach, firmach serwisujących sprzęt elektryczny lub projektujących i montujących różnego rodzaju instalacje; jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności usługowo-gospodarczej.

 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć
FAQ - podstawowe informacje o kursie

1) Jakie możliwości daje ukończenie Kursu Elektryka?

Ukończenie Kursu Elektryka daje możliwość zdobycia kwalifikacji elektryka, które uprawniają m.in. do:

- prowadzenia własnej działalności gospodarczo-usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne),

- znalezienia zatrudnienia w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.


2) Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Wyłącznie wyspecjalizowane instytucje spełniające odpowiednie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe.

ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku jako jedna z niewielu instytucji posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.4.2023.JJ) na prowadzenie kursu ELE.02, potwierdzającą spełnienie przez nas wymogów i osiąganie wysokiej jakości kształcenia. Dzięki temu każdy absolwent kursu ma pewność, że uzyska pełnoprawne kwalifikacje zawodowe oraz możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Zapoznaj się z decyzją o przyznaniu akredytacji: https://kkz.edu.pl/o_nas


3) Jak wygląda realizacja kursu?

Kurs elektryka realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online). Uczestnik kursu uzyskuje dostęp do innowacyjnej platformy dydaktycznej kkz.edu.pl.

Materiały dydaktyczne są udostępnianie w formie m.in.: czytelnych prezentacji, wykładów, ćwiczeń oraz testów.

Po każdym temacie kursant rozwiązuje test cząstkowy na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Testy cząstkowe są testami wielokrotnego wyboru. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego zawsze możesz spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do zrealizowanej wcześniej lekcji. Pozwala to zapoznać się dokładniej z przygotowanym przez nas materiałem i podejść do testu cząstkowego jeszcze raz.


4) Ile czasu trwa kurs i kiedy mogę się zapisać?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ELE.02 realizowane są cyklicznie w ramach zaplanowanych edycji trwających od 3 do 4 miesięcy. Na kurs można zapisać się w dowolnym momencie. W zależności od terminu zapisu, kursant zostanie przypisany do odpowiedniej edycji kursu.


5) Jak mam zapisać się na kurs?

Celem zapisania się na kurs elektryka należy zaznaczyć wybraną kwalifikację oraz nacisnąć kafelek "Dodaj do koszyka", a następnie "Opłać zamówienie". Strona przekieruje cię do uzupełnienia formularza rejestracyjnego oraz do strony z płatnością, którą obsługuje portal Przelewy24. Wpłaty można również dokonać przelewem tradycyjnym na dane instytucji.

Na podane w formularzu dane kursanta zostanie wysłany login oraz hasło. Dane do logowania zostaną wysłane drogą mailową oraz SMSem.


6) Kto może zapisać się na kurs?

Do kursu może przystąpić każdy kto ukończył 18 rok życia oraz posiada wykształcenie minimum podstawowe.


7) Jak mogę opłacić kurs?

Płatności za kurs można dokonać za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na konto Instytucji.

Opis poszczególnych form płatności:

- Przelewy24 - płatność błyskawiczna dokonywana podczas rejestracji; system wykrywa płatność w ciągu kilku minut i automatycznie aktywuje dostęp do kursu, dzięki czemu w ciągu kilku minut uzyskujesz dostęp do materiałów dydaktycznych

- przelew tradycyjny - płatność dokonywana za pośrednictwem konta bankowego indywidualnie przez słuchacza lub inny podmiot - dane do dokonania przelewu tradycyjnego dostępne są w zakładce "Kontakt": https://kkz.edu.pl/kontakt


8) Jak wygląda zakończenie kursu?

Celem zaliczenia kursu należy zrealizować egzamin końcowy przeprowadzony w formie stacjonarnej. Kursant ma możliwość przystąpienia do egzaminu w siedzibie instytucji lub pod adresem wskazanym w formularzu kontaktowym.

W przypadku chęci realizacji egzaminu pod adresem wskazanym przez kursanta, egzaminator zostanie oddelegowany bez żadnych dodatkowych kosztów.


9) Czym jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest formą oceny wiedzy i umiejętności absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Egzamin zawodowy jest egzaminem państwowym, realizowanym zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Dwukrotne podejście do egzaminu zawodowego jest bezpłatne.

ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu ELE.02 (nr ŁKO.WWOiKS.546.4.2023.JJ), dzięki czemu każdy absolwent ma pewność, że po ukończeniu kursu będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.


10) Kiedy i gdzie realizowany jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy realizowany jest w dwóch sesjach: letniej oraz zimowej. W zależności od terminu zakończenia nauki absolwenci Kursu ELE.02 przypisani są do konkretnej sesji egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy realizowany jest stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez organizatora kształcenia. O wszystkich szczegółach związanych z egzaminem zawodowym, kursanci informowani są 30 dni przed wyznaczoną datą egzaminu, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


11) Jakie dokumenty uzyskam po ukończeniu kursu?

Absolwent kursu uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Dokument wydawany po ukończeniu szkolenia umożliwia pracę w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.

Po zdanym egzaminie zawodowym dodatkowo uzyskuje się Certyfikat oraz Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.


12) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Portal kkz.edu.pl każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Portal kkz.edu.pl bez instytucji pośredniczących.

Kurs elektryka można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.


13) Jak uzyskać fakturę?

Celem wygenerowania faktury po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.


14) Czy mogę otrzymać fakturę przed opłaceniem kursu?

Oczywiście. Istnieje możliwość otrzymania zarówno dokumentu proforma przed opłaceniem zamówienia, jak również faktury właściwej po opłaceniu kursu.

Celem otrzymania dokumentu proforma wystarczy przesłać drogą mailową niezbędne dane na adres: kontakt@kkz.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej kursant otrzyma dokument proforma.

W przypadku chęci otrzymania faktury właściwej po opłaceniu zamówienia należy wygenerować dokument na indywidualnym koncie kursanta.


Najnowsze Opinie Absolwentów

Edward: Miła obsługa

Bolek: Naprawdę warto spróbować!

Sylwek: Super! Polecam! 

Tadeusz: Nie znam się na komputerach, ale platforma jest łatwa w obsłudze

Piotrek: Materiały są super przygotowane, zawierają najważniejsze informacje.

Adam: Bardzo szybko udało się wszystko załatwić

Anna: Nie musiałam się stresować egzaminami, to jest największa zaleta

Kamil S.: Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, spełniło moje oczekiwanie w 100% 

Miłosz K: Kurs realizowałem w dowolnym dla siebie miejscu i czasie. Wygodny system płatności na raty.

Robert: Szybko i bardzo sprawnie. Zawód zdobyty za pierwszym razem!

Janek: Bardzo przyjemna forma nauki, materiały na najwyższym poziomi, mnóstwo informacji. 

Arkadiusz M: Świetne szkolenie, bardzo profesjonalnie przygotowane, polecam! 

Piotr: Nieoprocentowane raty pozwoliły mi szybciej podejść na szkolenia, polecam!

Mariusz: 100% satysfakcji!

Zygmunt: Cena bardzo dobra, porównując do innych na rynku, a do tego wygoda realizacji szkolenia on-line. Polecam

Janusz: Forma e-learningowa na najwyższym poziomie, to nie jest mój ostatni kurs w Państwa placówce

Krystian: Miła i pomocna obsługa, która ma cierpliwość do każdego. Pozdrawiam Panie z obsługi!

Jurek: Egzamin zdany bez żadnego problemu, dobrze przygotowujące do tego materiały. Dziękuję

Adam: Polecam 10/10

Dorian: Nie myślałem, że nauka on-line może okazać się tak przyjemna i bezstresowa, polecam serdecznie.

Dawid: Dziękuję za pozytywnie zaliczony egzamin państwowy, mam zawód w ręku i mogę podjąć legalne zatrudnienie.

Damian: Profesjonalnie przygotowany kurs, materiały umieszczone w jednym miejscu na platformie, można do nich wracać w każdym momencie.