O nas

Szkoły KKZ to jednostki oświatowe prowadzące szkoły z systemu oświaty oraz z uprawnieniami szkół publicznych, które oferują Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz kształcenie roczne i dwuletnie w Szkołach Policealnych z wykorzystaniem metod i technik e-learningu. Ta innowacyjna forma nauki pozwala słuchaczom odbywać kształcenie w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Szkół KKZ otrzymuje dokumenty potwierdzające ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych lub Szkoły Policealnej na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Szkoły KKZ prowadzą kształcenie w całej Polsce. Program szkolny jest prowadzony zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, a zajęcia są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Szkoły KKZ jako podmiot posiadający uprawnienia szkół publicznych wydaje m.in.:

- legitymacje uprawniające do zniżek,

- świadectwa i zaświadczenia na odpowiednich drukach według wzoru MEN,

- bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS.


Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że prowadzimy swoją działalność oświatową zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Szkoła KKZ jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00234/2018. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów kursów, czesnego itp. przez swój Urząd Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Dokumenty rejestrowe
Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej


Pozytywna opinia Kuratora Oświaty


Wpis do Rejestru Instytucji Oświatowych Urzędu Pracy


Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół


Certyfikat jakości ISO 9001:2015

Referencje
Referencje Rolnik


Referencje Rolnik


Referencje Technik Elektryk


Referencje Rolnik


Referencje Technik Informatyk


Referencje Elektromechanik Pojazdów Samochodowych


Referencje Technik Budownictwa


Referencje Rolnik


Referencje Elektryk


Referencje Rolnik


Referencje Technik Obsługi Turystycznej


Referencje Technik Administracji


Referencje Magazynier-Logistyk


Referencje Elektryk


Referencje Technik Rolnik


Referencje Elektryk


Referencje Technik Budownictwa


Referencje Rolnik


Referencje Elektryk


Referencje Kucharz


Referencje Technik Budownictwa


Referencje Technik Budownictwa


Referencje Elektryk


Referencje Technik Mechanik


Referencje Technik Rolnik


Referencje Technik Archiwista


Referencje Rolnik


Referencje Technik Budownictwa


Referencje Technik Rachunkowości


Referencje Kucharz


Referencje Elektryk


Referencje Technik Rolnik


Referencje Technik Handlowiec


Referencje Kucharz


Referencje Technik Pojazdów Samochodowych


Referencje Rolnik


Referencje Mechanik Pojazdów Samochodowych


Referencje Rolnik


Referencje Kucharz


Referencje UP Brzeziny


Referencje Rolnik


Referencje Leśnik


Referencje Technik Budownictwa


Referencje Technik Rachunkowości


Referencje Kucharz


Referencje Kucharz


Referencje Rolnik


Referencje Rolnik


Referencje Technik Budownictwa


Referencje Technik Pożarnictwa


Referencje Elektryk


Referencje Technik Usług Kosmetycznych


Referencje Technik Rolnik


Referencje Rolnik


Referencje Kominiarz


Referencje


Referencje Rolnik


Referencje Kucharz


Referencje Technik Administracji

Pan Paweł Domagała to jeden z najzdolniejszych aktorów filmowych i teatralnych, uznany piosenkarz, tekściarz oraz autor monologów kabaretowych. Nie rozstaje się z gitarą, przez co został doceniony przez szerokie rzesze fanów. Ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy zegarmistrza, właśnie w naszej szkole! Jak sugerował nasz absolwent Pan Paweł Domagała w udostępnionym przez siebie poście: „Realizujcie swoje pasje!” – również do tego serdecznie zachęcamy!Screen. Instastories/Paweldomagala


Screen. Instastories/Paweldomagala