O nas

Szkoły KKZ to jednostki oświatowe prowadzące szkoły z systemu oświaty oraz z uprawnieniami szkół publicznych, które oferują Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz kształcenie roczne i dwuletnie w Szkołach Policealnych z wykorzystaniem metod i technik e-learningu. Ta innowacyjna forma nauki pozwala słuchaczom odbywać kształcenie w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Szkół KKZ otrzymuje dokumenty potwierdzające ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych lub Szkoły Policealnej na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Szkoły KKZ prowadzą kształcenie w całej Polsce. Program szkolny jest prowadzony zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, a zajęcia są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Szkoły KKZ jako podmiot posiadający uprawnienia szkół publicznych wydaje m.in.:

- legitymacje uprawniające do zniżek

- świadectwa i zaświadczenia na odpowiednich drukach według wzoru MEN

- bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS

Dodatkowych atutem Szkół KKZ jest organizowanie egzaminów państwowych.

Zespół Szkół KKZ posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że Szkoły KKZ prowadzi swoją działalność oświatową zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Szkoła KKZ jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00234/2018. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów kursów, czesnego itp. przez swój Urząd Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dokumenty rejestrowe