Cena: 1799.00 PLN
Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1799.00 PLN

Popularność kursu: 99.4%   Opinie: 394

Ukończenie kursu rolniczego oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych jest niezbędne w przypadku chęci zakupu gruntów rolnych oraz do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych

ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ) na prowadzenie kursu ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej, a nabyte kwalifikacje rolnicze uznawane są w całej Polsce i Unii Europejskiej.

Ponadto każda z realizowanych edycji kursu ROL.04 zgłaszana jest na bieżąco do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co gwarantuje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego po zakończeniu kursu.

❖ Uzyskaj kwalifikacje zawodowe zgodne z MEN

❖ Zdobądź uprawnienia do nabycia ziemi rolnej

Posiadanie ziemi to zawsze doskonała inwestycja, a wiedza jak nią zarządzać, to dodatkowy atut. Każda osoba, która m.in. ukończyła 18. rok życia - niezależnie od swojego wykształcenia - może zrealizować kurs na rolnika i podejść do egzaminu zawodowego, tym samym zyskując nowe możliwości rozwoju.

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Rolnik, kursant uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje Zaświadczenie Ministra Edukacji i Nauki. Zyskuje także uprawnienia, aby przystąpić do egzaminu państwowego OKE potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kurs rolniczy - a co za nim idzie, uzyskanie kwalifikacji rolniczych pozwala na nabycie ziemi rolnej oraz pozyskiwanie różnego rodzaju wsparcia finansowego na posiadane gospodarstwo. Oferowany przez kkz.edu.pl kurs rolnika prowadzony jest według programów nauczania uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, co pozwala na uzyskanie zawodu i profesjonalnej pracy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra czyni nasz kurs rolniczy online podwójnie wartościowym.

Kurs na rolnika - dlaczego online?

Kurs na rolnika online to przede wszystkim wygodna forma kształcenia, która oszczędza czas i koszty. ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ) na prowadzenie kursu ROL.04, a nabyte kwalifikacje rolnicze uznawane są w całej Polsce i Unii Europejskiej, w tym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. w programie “Młody rolnik”.


Czego uczymy na kursie?

W trakcie kursu na rolnika w kkz.edu.pl zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, rolnik może się zająć hodowlą roślin i zwierząt, uprawą ziemi, ogrodów lub sadów. Praca na roli nie jest jednak jedynym kierunkiem rozwoju - absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z hodowlą roślin lub uprawą sadzonek, zakładach zajmujących się zagospodarowaniem terenu, obsługą zieleni i otoczenia. 


Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyćFAQ - podstawowe informacje o kursie

1) Jakie możliwości daje ukończenie Kursu Rolnika?

Ukończenie Kursu Rolnika daje możliwość zdobycia kwalifikacji rolniczych zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Posiadanie kwalifikacji rolniczych uprawnia m.in. do:

- nabywania ziemi rolnej powyżej 1 ha,

- prowadzenia gospodarstwa,

- uzyskiwania dotacji (w tym dotacji "Młodego Rolnika"),

- odprowadzania składek do KRUS.


2) Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Wyłącznie wyspecjalizowane instytucje spełniające odpowiednie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe.

ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku jako jedna z niewielu instytucji posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ) na prowadzenie kursu ROL.04, potwierdzającą spełnienie przez nas wymogów i osiąganie wysokiej jakości kształcenia. Dzięki temu każdy absolwent kursu ma pewność, że uzyska pełnoprawne kwalifikacje zawodowe oraz możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Zapoznaj się z decyzją o przyznaniu akredytacji: https://kkz.edu.pl/o_nas


3) Jak wygląda realizacja kursu?

Kurs rolniczy realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online). Uczestnik kursu uzyskuje dostęp do innowacyjnej platformy dydaktycznej kkz.edu.pl.

Materiały dydaktyczne są udostępnianie w formie m.in.: czytelnych prezentacji, wykładów, ćwiczeń oraz testów.

Po każdym temacie kursant rozwiązuje test cząstkowy na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Testy cząstkowe są testami wielokrotnego wyboru. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego zawsze możesz spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do zrealizowanej wcześniej lekcji. Pozwala to zapoznać się dokładniej z przygotowanym przez nas materiałem i podejść do testu cząstkowego jeszcze raz.


4) Ile czasu trwa kurs i kiedy mogę się zapisać?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ROL.04 realizowane są cyklicznie w ramach zaplanowanych edycji trwających od 3 do 4 miesięcy. Na kurs można zapisać się w dowolnym momencie. W zależności od terminu zapisu, kursant zostanie przypisany do odpowiedniej edycji kursu.


5) Jak mam zapisać się na kurs?

Celem zapisania się na kurs rolniczy online należy zaznaczyć wybraną kwalifikację oraz nacisnąć kafelek "Dodaj do koszyka", a następnie "Opłać zamówienie". Strona przekieruje cię do uzupełnienia formularza rejestracyjnego oraz do strony z płatnością, którą obsługuje portal Przelewy24. Wpłaty można również dokonać przelewem tradycyjnym na dane instytucji.

Na podane w formularzu dane kursanta zostanie wysłany login oraz hasło. Dane do logowania zostaną wysłane drogą mailową oraz SMSem.


6) Kto może zapisać się na kurs?

Do kursu może przystąpić każdy kto ukończył 18 rok życia, posiada wykształcenie minimum podstawowe oraz ważne prawo jazdy kategorii B.


7) Jak mogę opłacić kurs?

Płatności za kurs można dokonać za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na konto Instytucji.

Opis poszczególnych form płatności:

- Przelewy24 - płatność błyskawiczna dokonywana podczas rejestracji; system wykrywa płatność w ciągu kilku minut i automatycznie aktywuje dostęp do kursu, dzięki czemu w ciągu kilku minut uzyskujesz dostęp do materiałów dydaktycznych

- przelew tradycyjny - płatność dokonywana za pośrednictwem konta bankowego indywidualnie przez słuchacza lub inny podmiot - dane do dokonania przelewu tradycyjnego dostępne są w zakładce "Kontakt": https://kkz.edu.pl/kontakt


8) Jak wygląda zakończenie kursu?

Celem zaliczenia kursu należy zrealizować egzamin końcowy przeprowadzony w formie stacjonarnej. Kursant ma możliwość przystąpienia do egzaminu w siedzibie instytucji lub pod adresem wskazanym w formularzu kontaktowym.

W przypadku chęci realizacji egzaminu pod adresem wskazanym przez kursanta, egzaminator zostanie oddelegowany bez żadnych dodatkowych kosztów.


9) Czym jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest formą oceny wiedzy i umiejętności absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Egzamin zawodowy jest egzaminem państwowym, realizowanym zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Dwukrotne podejście do egzaminu zawodowego jest bezpłatne.

ISE Sp. z o.o. Oddział w Radomsku posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu ROL.04 (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ), dzięki czemu każdy absolwent ma pewność, że po ukończeniu kursu będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.


10) Kiedy i gdzie realizowany jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy realizowany jest w dwóch sesjach: letniej oraz zimowej. W zależności od terminu zakończenia nauki absolwenci Kursu ROL.04 przypisani są do konkretnej sesji egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy realizowany jest stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez organizatora kształcenia. O wszystkich szczegółach związanych z egzaminem zawodowym, kursanci informowani są 30 dni przed wyznaczoną datą egzaminu, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


11) Jakie dokumenty uzyskam po ukończeniu kursu?

Absolwent kursu uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Dokument wydawany po ukończeniu szkolenia umożliwia pracę w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.

Po zdanym egzaminie zawodowym dodatkowo uzyskuje się Certyfikat oraz Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.


12) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Portal kkz.edu.pl każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Portal kkz.edu.pl bez instytucji pośredniczących.

Kurs rolnika online można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.


13) Jak uzyskać fakturę?

Celem wygenerowania faktury po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.


14) Czy mogę otrzymać fakturę przed opłaceniem kursu?

Oczywiście. Istnieje możliwość otrzymania zarówno dokumentu proforma przed opłaceniem zamówienia, jak również faktury właściwej po opłaceniu kursu.

Celem otrzymania dokumentu proforma wystarczy przesłać drogą mailową niezbędne dane na adres: kontakt@kkz.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej kursant otrzyma dokument proforma.

W przypadku chęci otrzymania faktury właściwej po opłaceniu zamówienia należy wygenerować dokument na indywidualnym koncie kursanta.

Najnowsze Opinie Absolwentów

Mariusz: Wygodna forma nauki, materiały bardzo dobrze przygotowane. 

Janusz: Profesjonalna obsługa. Wszystko oceniam na duży plus!

Arkadiusz: Polecam kurs, bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Egzamin zdany za pierwszym razem!

Piotr: Świetny kurs, bardzo nowoczesny. Najwyższy poziom nauki.

Krzysztof: Opłaciłem pierwszą rate i już mogłem przystąpić do realizacji szkolenia.

Zygmunt Ch.: Polecam wszystkim z branży - to dobre szkolenie

Elżbieta L.: Bardzo interesujące szkolenia, poznałam nowe schematy działania. Najbardziej zależało mi na zdaniu egzaminu, co udało się za pierwszym podejściem:)

Lidia S.: Szybko, łatwo i przyjemnie - polecam :)

Tymoteusz: 10/10

Halina: Dobrze przygotowane szkolenia pod zagadnienia poruszane na egzaminie OKE

Jadwiga: Potrzebowałam tytułu rolnika żeby przejąć gospodarstwo od rodziców, dziękuję za wsparcie

Grażyna : Potrzebowałam kwalifikacji do starania się o dofinansowanie, udało się więc ślicznie dziękuję!

Damian G.: Kurs spełnił moje oczekiwania w pełni, dobrze wydane pieniądze

Tadeusz: To nie mój pierwszy kurs u Państwa, realizowałem również RL.16, jestem bardzo zadowolony

Krzysztof: Zdałem egzamin w OKE, dziękuję za solidne przygotowanie.