Cena wybranych kursów: 0.00 PLN

Pamiętaj, że istnieje możliwość płatności ratalnej (dowiedz się więcej)

Celem zapisania się na kurs, prosimy o zaznaczenie wybranej kwalifikacji

Popularność kursu: 99.8%   Opinie: 453

Informujemy, iż kwalifikacyjne kursy zawodowe (kwalifikacje "trzyliterowe") są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji Online uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 


1) Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (ELE.03, wcześniej EE.15/E.30),
2) Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (ELE.04, wcześniej EE.16/E.31).

Ważne! Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać wszystkie kwalifikacje (ELE.03 i ELE.04) lub wybrane kwalifikacje (np. tylko ELE.03).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji umożliwia podjęcie legalnego zatrudnienie w różnych środowiskach. Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji może pracować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu, jako monter zakładowy składający i kompletujący urządzenia w bazie lub jako instalator pracujący u klienta. Może zajmować się planowaniem, projektowaniem zespołów urządzeń i układów stosownym do bardzo szczególnych potrzeb lub wykonywaniem montażu przygotowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych albo ich serwisowaniem

Do zadań zawodowych Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji należy: 

- montowanie i uruchamianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

- ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

-obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

- naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

- organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

- demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji (Kod zawodu:311929).


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

1) Jakie są możliwości po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji online?

Po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych online kursant uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym może podjąć zatrudnienie w zakresie ukończonych specjalizacji.

Istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji ELE.03 i ELE.04 organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a po zdaniu egzaminów istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego Technik chłodnictwa i klimatyzacji (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego) (pobierz)


2) Ile czasu trwa kurs?

Kwalifikacja ELE.03: 632 godzin

Kwalifikacja ELE.04: 448 godzin

Praktyki: 280 godzin

Łącznie: 1390 godzin

Finalny czas trwania kursów zależy przede wszystkim od kursanta, ponieważ nauka na kursie online jest nastawiona na kształcenie indywidualne. 

Zaletami kwalifikacyjnych kursów zawodowych Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji online są przede wszystkim:

a) Nie musisz czekać na zabranie się grupy

b) Na kurs możesz zapisać się w dowolnym momencie

c) Nie masz z góry nałożonych godzin wykładów, dlatego realizujesz kurs kiedy masz na to czas i ochotę

d) Czas trwania kursu zależy wyłącznie od Ciebie.

e) Omijasz dodatkowe koszty związane z dojazdami, wyżywieniem oraz noclegiem, które występują w przypadku kursów stacjonarnych

f) Po kursie online otrzymasz dokładnie takie same kwalifikacje jak w przypadku ukończenia kursu w formie stacjonarnej

Podsumowując: Jeśli zależy Ci na uzyskaniu w/w kwalifikacji (zgodnie z rozporządzeniem) najszybciej i najtaniej – kkz.edu.pl to najlepsze miejsce.


3) Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które chcą:

a) dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

b) zdobyć nowy zawód

c) uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

d) zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

e) podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

f) uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

g) podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

h)  zdobyć tytuł Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji


4) Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wykształcenia podstawowego oraz ukończenie 18 roku życia.


5) Czy płatność za Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji online można rozłożyć na raty?

Tak. Zespół portalu kkz.edu.pl każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez kkz.edu.pl bez instytucji pośredniczących.


6) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.


7) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.kkz.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć  ikonkę z napisem „dodaj do koszyka” a następnie "opłać zamówienie" i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 481 58 98). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: https://kkz.edu.pl/kontakt ), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@kkz.edu.pl . Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.


8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu kkz.edu.pl obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

- Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

- Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

- Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury:

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@kkz.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.


9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs internetowy. Wzór jest wydawany na podstawie odpowiednich rozporządzeń. Rozporządzenia nie przewidują takich adnotacji.


10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej www.kkz.edu.pl?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz załączników. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 481 58 98 mail: kontakt@kkz.edu.pl


11) Jak wygląda odbiór dokumentów?

Warunkiem przesłania dokumentacji o ukończeniu kursu jest zaliczenie kursu przez kursanta w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs i dopełnieniu innych formalności przepisanych prawem i umową. Przesyłka dokumentów zostanie nadana listem poleconym po dokonaniu weryfikacji i oceny przeprowadzonego testu zaliczeniowego przez powołaną do tego komisję.


12) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez kkz.edu.pl?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez www.kkz.edu.pl do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy.


13) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych za pośrednictwem portalu kkz.edu.pl na każde kolejne szkolenie otrzymują 5% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny

Najnowsze Opinie Absolwentów

Sebastian C. : Taka forma podnoszenia kwalifikacji odpowiada mi najbardziej. Szybka i skuteczna. Poziom jakości przygotowanych materiałów sprawia duże wrażenie

Franciszek S. : Kurs udostępniony w pełni już po dokonaniu wpłaty pierwszej raty. Obszernie opracowane materiały dydaktyczne umożliwiły osiągnięcie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu kontrolera finansowego. Dobrym rozwiązaniem są też testy cząstkowe po każdym temacie, które umożliwiają weryfikację nabytych informacji. Serdecznie polecam szkolenie.

Marcin : Dobra cena, wartościowy zakres materiałów. Pomoce naukowe można pobrać i wydrukować. Stanowią one klarowne kompendium wiedzy. Uważam, że kurs stanął na wysokości zadania i oceniam go na 6+

Piotrek : Dzięki możliwości płatności w systemie ratalnym mogłem rozpocząć szkolenie natychmiast. Polecam kurs i polecam platformę. pozdrawiam ;) 

Tomasz :  Informacje zawarte w kursie  przedstawione są w sposób przejrzysty i zrozumiały. Szkolenie w 100% spełniło moje oczekiwania, zdałem egzamin państwowy. Polecam!

Damian : Idealne trafienie w moje indywidualne potrzeby. Od dawna szukałem kursu dającego pełną swobodę samodzielnej nauki, przy tym jest intuicyjny i co najważniejsze - nie nudzi. Decyzja była natychmiastowa. Polecam!

Zbyszek L. : Szkolenie okazało się bardzo przydatne w życiu zawodowym. Kompendium niezbędnej wiedzy w jednym miejscu, na jednej platformie. Kompetentna obsługa portalu jest zawsze do dyspozycji klienta. Polecam wszystkim ukończenie chociażby jednego kursu prowadzonego w formie e-learningowej.

Stanisław B. : Świetne szkolenie, konkretne materiały, możliwość uzyskania obszernej wiedzy, miła obsługa, wygodna platforma dydaktyczna - jednym słowem profesjonalne podejście organizatorów do tematu!

Mariusz O. : Dobra organizacja kursu. Profesjonalnie skonstruowana platforma prowadzi intuicyjnie kursanta od początku do końca bez komplikacji. Ktoś miał genialny pomysł, jestem zadowolony! Dodatkowo trzeba również zaznaczyć, że materiały w kursie są przygotowane w taki sposób, aby każdy mógł z łatwością przyswoić sobie wymaganą wiedzę i zdać egzamin państwowy. 

Andrzej P.:  Bardzo polecam i dziękuje ze miły kontakt, szkolenie godne rekomendacji!