Warunki przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Akademia Programistów Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz pod adres: kontakt@kkz.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

  • KKZ Szkoła Policealna dla Dorosłych,
  • Instytucje oświatowe prowadzone przez organ prowadzący,
  • partnerzy KKZ Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz organu prowadzącego Akademia Programistów Sp. z o.o. wykonujący na jego rzecz zadania na podstawie osobnych umów.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.
Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), w celu jak najlepszej personalizacji oferty poprzez propozycję wyboru typu szkoły, profilu kształcenia, specjalności czy systemu nauki.