Certyfikat Jakości ISO 9001:2015


Szkoły KKZ jako jedna z nielicznych instytucji oświatowych z uprawnieniami szkół publicznych prowadząca kursy kwalifikacyjne zawodowe oraz kształcenie zawodowe techników uzyskała certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015.

PN-EN ISO 9001:2015 to systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Nasza szkoła po długich i starannych przygotowaniach spełniła wymogi komisji akredytacyjnej i uzyskała tym samym certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN:EN ISO 9001:2015.

Udoskonalenie wewnętrznych procedur funkcjonowania placówki udokumentowane certyfikatem jakości, pozwala spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających kursantów.

Szkoły KKZ dążą do ciągłego doskonalenia, dlatego zachęcamy do przesyłania nam swoich opinii oraz pomysłów na jeszcze trafniejsze dostosowanie się do indywidualnych potrzeb kursanta.

Jednocześnie dziękujemy za wyróżnienie komisji akredytacyjnej oraz za zaufanie naszych słuchaczy, które jest dla nas najwyższą gratyfikacją.