Cena wybranych kursów: 0.00 PLN

Pamiętaj, że istnieje możliwość płatności ratalnej (dowiedz się więcej)

Celem zapisania się na kurs, prosimy o zaznaczenie wybranej kwalifikacji

Popularność kursu: 99.4%   Opinie: 454

Informujemy, iż nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe (kwalifikacje "trzyliterowe") realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. prowadzony jest od dnia 01.01.2021r. Aktualna edycja kursów kończy się z dniem 06.08.2021r.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technika Logistyka Online uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 

1) Obsługa magazynów (SPL.01, wcześniej AU.22)
2) Organizacja transportu (SPL.04, wcześniej AU.32/A.30, A.31 oraz A.32).

Ważne! Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać wszystkie kwalifikacje (SPL.01 i SPL.04) lub wybrane kwalifikacje (np. tylko SPL.01).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Logistyka umożliwia m.in.: zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Podjęcie pracy jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Dodatkowo jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów, czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym.

Do zadań zawodowych technika logistyka należy: 

- przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych

- przygotowywanie procesu logistycznego

- dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań

- przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych

- dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu

- dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych

- obliczanie ilości miejsca do składowania towarów

- przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych

- sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych

- prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi

- analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych

- organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu

- organizowanie logistyki miejskiej

- organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej

- podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

- ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań

- ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie

- organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

- kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Logistyk (Kod zawodu: 333107).


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

1) Jakie są możliwości po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych technika logistyka online?

Po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych online kursant uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym może podjąć zatrudnienie w zakresie ukończonych specjalizacji.

Istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji SPL.01 i SPL.04 organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a po zdaniu egzaminów istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego Technik Logistyk (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego) (pobierz)

2) Ile czasu trwa kurs?

Kwalifikacja SPL.01: 552 godziny

Kwalifikacja SPL.04: 568 godziny

Praktyki: 280 godzin

Łącznie: 1400 godzin

Zaletami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Technika Logistyka Online są przede wszystkim:

a) Nie musisz czekać na zabranie się grupy

b) Na kurs możesz zapisać się w dowolnym momencie

c) Nie masz z góry nałożonych godzin wykładów, dlatego realizujesz kurs kiedy masz na to czas i ochotę

d) Czas trwania kursu zależy wyłącznie od Ciebie.

e) Omijasz dodatkowe koszty związane z dojazdami, wyżywieniem oraz noclegiem, które występują w przypadku kursów stacjonarnych

f) Po kursie online otrzymasz dokładnie takie same kwalifikacje jak w przypadku ukończenia kursu w formie stacjonarnej

Podsumowując: Jeśli zależy Ci na uzyskaniu w/w kwalifikacji (zgodnie z rozporządzeniem) najszybciej i najtaniej – KKZ.edu.pl to najlepsze miejsce.

3) Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które chcą:

a) dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

b) zdobyć nowy zawód

c) uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

d) zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

e) podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

f) uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

g) podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

h)  zdobyć tytuł Technika Logistyka

4) Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wykształcenia podstawowego oraz ukończenie 18 roku życia.

5) Czy płatność za kursy zawodowe technika logistyka online można rozłożyć na raty?

Tak. Zespół portalu kkz.edu.pl każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez kkz.edu.pl bez instytucji pośredniczących.

6) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

7) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.kkz.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć  ikonkę z napisem „dodaj do koszyka” a następnie "opłać zamówienie" i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 481 58 98). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: https://kkz.edu.pl/kontakt ), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@kkz.edu.pl . Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu KKZ.edu.pl obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@kkz.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs internetowy. Wzór jest wydawany na podstawie odpowiednich rozporządzeń. Rozporządzenia nie przewidują takich adnotacji.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej www.KKZ.edu.pl?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz załączników. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 481 58 98 mail: kontakt@kkz.edu.pl

11) Jak wygląda odbiór dokumentów?

Dokumentacja o ukończeniu kursu zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

12) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez KKZ.edu.pl?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez www.KKZ.edu.pl do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Szkoła KKZ widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00235/2018.

13) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych za pośrednictwem portalu kkz.edu.pl na każde kolejne szkolenie otrzymują 5% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Najnowsze Opinie Absolwentów

Ludwik: Polecam ten kurs, naprawdę warto!

Kamila M.: Zakończenie tego kursu zachęca do rozpoczęcia drugiego :) Polecam!

Michał J: Bardzo kompetentna i życzliwa obsługa portalu. Szkolenie przebiegało bez żadnych problemów. Łatwa obsługa platformy i dobre materiały.

Adrian: Dokumenty jakie dostałem są takie same jak po kursie stacjonarnym, co mnie bardzo miło zaskoczyło. Dzięki temu kursowi udało mi się znaleźć wymarzoną pracę :)

Małgorzata: Polecam z ręką na sercu. Świetnie przygotowane szkolenie.

Weronika: Super kurs, polecam!!!!!!!!!!!!!

Aleksander: Świetnie przygotowałem się do egzaminu ze wszystkich materiałów w kursie. Jestem bardzo zadowolony.

Piotr: Polecam! dobrze przygotowany kurs, super obsługa.

Ilona: Płatność ratalna była dla mnie dużym plusem, bo mogłam od razu rozpocząć kurs. Na tym właśnie mi najbardziej zależało. Mogłam się uczyć w wolnych chwilach bez konieczności dojazdu na zajęcia stacjonarne. Jak dla mnie to idealna forma nauki.

Roman: Platforma jest bardzo intuicyjna i ja jako człowiek po 50 poradziłem sobie bez problemu. Wygodna forma nauki, przystępne materiały. Polecam!

Paulina T.: Dziękuję za współpracę, ten kurs to był dobry wybór! :))

Iwona: Bardzo miła obsługa portalu, dokumenty są takie same jak po kursie stacjonarnym. Wszystko miło i przyjemnie :)

Sandra O: Polecam każdej osobie, która nie ma czasu na kurs stacjonarny. Dobrze przygotowane szkolenie.

Paweł: 10/10!!! polecam!!!

Arletta: Polecam!!!

Karolina: Kurs prowadzony w formie e-learningowej jest naprawdę godny polecenia. Cieszę się, że mogłam się uczyć we własnym tempie. Oczywiście zdałam egzamin państwowy jako jedna z nielicznych osób z grupy :)

Marek W.: Zdałem egzamin państwowy, a to świadczy o jakości materiałów, które są dostępne w szkoleniu. Profesjonalny kurs!!!

Krzysztof: Profesjonalnie przygotowane szkolenie. Polecam.

Rafał: Idealne szkolenie dla osób zapracowanych chcących się dokształcić. Polecam!

Kamil: Bardzo polecam kurs, świetnie przygotowuje do egzaminu :)