Kurs technik administracji AU.68 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/246/technik-administracji-334306-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au68/src-BlogWrocław

Jednym z bardzo popularnych zawodów na rynku pracy jest technik administracji. Dlaczego? Taka osoba może pracować między innymi w administracji państwowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach miasta i gmin czy w przedsiębiorstwach prywatnych. Takie wykształcenie daje więc możliwość zatrudnienia praktycznie w każdej branży. Nie dziwi więc fakt, że jest duże zainteresowanie tym zawodem.

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku był organizowany kurs technik administracji AU.68 we Wrocławiu. Jednak osoby, które nie mogły w nim uczestniczyć mają możliwość wziąć udział w kursie online. Zespół Szkół KKZ przygotował kurs online dla technika administracji ze specjalizacją Kurs AU.68 (dawniej Kurs A.68), czyli obsługa klienta w jednostkach administracji. Jest to bardzo wygodna forma nauki, przeznaczona dla wszystkich osób, które mają skończone 18 lat i ukończyły co najmniej szkołę podstawową. Taki kurs realizuje podstawy programowe MEN.

Ponadto organizator, czyli Zespół Szkół KKZ spełnia wymagania MEN, a uzyskane podczas kursu online kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem Ministra. Dlatego też nie ma obawy o to, czy taka forma kursu jest faktycznie rzetelna i da nam zawód. Warto wiedzieć, że Szkoły KKZ mogą przedstawić też certyfikat ISO 9001:2015, poświadczający jakość oferowanych w nich usług, czyli prowadzonych kursów.

A czego można się nauczyć na kursie? Przede wszystkim jak wykonywać zadania zawodowe, które przydzielane są osobom pracującym w administracji. Może to być między innymi organizacja, gromadzenie i przechowywanie dokumentów. Jednak takim zadaniem jest też wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych działów w firmie czy jednostek organizacyjnych, a nawet urzędów w zależności od miejsca pracy. Pracownik administracji musi też dbać o przepływ informacji, a także sporządzać protokoły, sprawozdania czy raporty. Odpowiada też a kontrolę i porządek w aktach prawnych, w dokumentacji, w korespondencji czy w notatkach służbowych. Oczywiście, gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne i w nim uczestniczy, a zatem musi mieć wiedzę i w tym zakresie. Bardzo potrzebna w pracy będzie też po prostu umiejętność pracy biurowej.

Sam kurs opiera się na 262 godzinach nauki ogólnej, 672 godzinach nauki specjalizacji AU.68 (dawniej A.68) oraz 160 godzinach praktyk zawodowych. Razem daje to 1094 godziny intensywnej nauki zarówno teorii jak i praktyki. Dzięki temu każda osoba, która ukończy kurs będzie dobrze przygotowana do swojej pracy. Oczywiście po ukończeniu kursu można zapisać się na egzamin w CKE i uzyskać tytuł technika. A to nie koniec! Nawet osoby z tym tytułem, mogą potem kształcić się na specjalistów i jeszcze powiększać swoje kwalifikacje zawodowe.