Kurs technik administracji AU.68 (dawniej A.68)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/246/technik-administracji-334306-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au68/src-BlogAdministracji

Jednym z najbardziej opłacalnych finansowo zawodów jest obecnie technik administracji. Dlaczego? Ponieważ taka osoba ma bardzo szerokie możliwości znalezienia pracy. Ponadto najczęściej osoby z kwalifikacjami technik administracji zatrudniane są w placówkach państwowych. Ale nie tylko! Bardzo wiele przedsiębiorstw prywatnych zatrudnia osoby z tymi kompetencjami do zarządzania dokumentacją. Można więc powiedzieć, że to zawód, który jest potrzebny w każdej firmie. A jak zdobyć w nim kwalifikacje.

W tym może pomóc kurs technik administracji Kurs AU.68 (dawniej Kurs A.68). Dlaczego kurs a nie sama szkoła średnia? Przede wszystkim na kurs może zapisać się każda osoba, która ukończyła choćby szkołę podstawową i ma 18 lat. Jednak taki kurs przeznaczony jest dla każdego. Także osoby, które jeszcze uczą się w szkole średniej np. w liceum, ale chcą mieć konkretny zawód. W ten sposób mogą się uczyć też studenci innych kierunków, czy po prostu osoby, które już pracują zawodowo, ale chcą zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej.

Jaka jest przewaga kursu? Oczywiście wszystko zależy od organizatora. Zapisują się do sprawdzonej placówki jak Szkoły KKZ mamy pewność, że na kursie nauczymy się tak samo dużo jak podczas zajęć w tradycyjnej szkole. Dlaczego? Szkoły KKZ spełniają wymagania MEN, co oznacza, że program nauczania jest zgodny z tym, czego wymaga Minister od szkół, które przygotowują do wykonywania tego zawodu. W Zespole Szkół KKZ cały kurs trwa 1094 godziny, w tym 160 godzin praktyk zawodowych. A zatem jest to bardzo dużo materiału mimo, że cały kurs odbywa się na platformie e-learningowej. Taka forma jest też akceptowana i sprawdzana przez MEN. Warto wiedzieć, że Szkoły KKZ mają certyfikat jakości ISO 9001:2015 wydany w celu potwierdzenia jakości prowadzonych usług.

Dlaczego warto wybrać kurs? Kurs dla specjalizacji AU.68 (dawniej A.68) trwa ponad 1000 godzin. Po jego ukończeniu otrzymuje się kwalifikację zawodową w zakresie obsługi klienta w jednostkach administracji. A zatem tak naprawdę można pracować w każdej firmie czy w urzędach państwowych, kiedy go ukończymy. Jednakże kurs kończy się o wiele szybciej niż naukę w szkole średniej czy nawet szybciej niż 2-letnia szkoła policealna. Dlaczego? Ponieważ to my decydujemy ile będzie się uczyć i kiedy. Wybierając naukę na kursie online można uczyć się w elastyczny sposób, dopasowany do naszego czasu wolnego czy nawet chęci na naukę. Z powodzeniem można taki kurs ukończyć w 3 miesiące, czy w pół roku. Jednak na pewno będzie to o wiele szybciej niż zajęcia rozpisane w szkołach stacjonarnych, które mają sztywny grafik, więc nie można skończyć wcześniej, nawet jeśli nabyliśmy już całą wiedzę.