Kurs technik ochrony fizycznej osób i mienia MS.03 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/218/technik-ochrony-fizycznej-osob-i-mienia-541315-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ms03/src-BlogWrocław

Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest potrzebne w wielu zawodach. Można je podwyższać aż osiągniemy kompetencje kierownicze lub po prostu traktować kolejne szkoły jako zdobywanie wiedzy, która przyda się nam w pracy. Nie da się też ukryć, że osoby z konkretnym zawodem o wiele łatwiej znajdą pracę niż osoby z wykształceniem ogólnokształcącym. Warto więc zapisywać się na różnego rodzaju kursy, aby podnosić nie tylko swoją wiedzę, ale też kwalifikacje zawodowe, jakimi dysponujemy.

Jednym z ciekawszych i często poszukiwanych zawodów na rynku pracy jest obecnie technik ochrony. Dla osób, które nie uczęszczały na kurs technika ochrony fizycznej osób i mienia MS.03 we Wrocławiu, uruchomiono kurs internetowy. Edycja odbywająca się we Wrocławiu w listopadzie i grudniu umożliwiła wielu osobom doskonalenie swoich kompetencji zawodowych. Ale nie ma nic straconego, ponieważ na kurs internetowy można zapisać się w każdej chwili.

Zespół Szkół KKZ organizuje internetowy kurs technika ochrony z kwalifikacją ochrona osób i mienia Kurs MS.03, dawniej była to kwalifikacja Kurs Z.3. Na ten kurs można zapisać się w dowolnym momencie i po zapisaniu zacząć naukę. Zaletą kursów online jest to, że uczymy się indywidualnie. Oznacza to, że sami wybieramy kiedy chcemy zacząć kurs oraz jak będziemy się uczyć. Możemy korzystać z platformy e-learningowej przez 2 godziny dziennie, a możemy też siąść do nauki co weekend po 4 godziny dziennie. Taka elastyczność umożliwia bardziej efektywną naukę, ponieważ nie musimy gonić z materiałem jak ma to miejsce nie raz w szkołach stacjonarnych, a z drugiej strony nie musimy się uczyć dwa lata w szkole policealnej, bo tak rozłożono odgórnie materiał. Taki kurs możemy skończyć nawet po 3 miesiącach regularnej nauki.

Szkoły KKZ realizują podstawę programową dla kwalifikacji MS.03, czyli ochrona osób i mienia. Podczas kursu przez 195 godzin uczymy się wiedzy ogólnej, a przez kolejne 683 godziny uczymy na wybraną kwalifikację zawodową. Do zrealizowania są także praktyki zawodowe w ilości 160 godzin, co jest zgodne z podstawą programową wyznaczoną przez MEN. Samo Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza formę kursów online jako metody nauki. A Zespół Szkół KKZ spełnia wymagania MEN i może nie tylko prowadzić takie kursy, ale też przygotowywać do egzaminu, który potem można zdawać w OKE, aby uzyskać tytuł technika.

Warto też zauważyć, że Zespół Szkół KKZ ma bardzo dobre opinie, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość organizowanych kursów. Potwierdza to nawet certyfikat ISO 9001:2015, którym Szkoły KKZ zostały wyróżnione. Warto więc wybrać kurs w renomowanej placówce, która spełnia wymagania MEN i standardy ISO.