Cena wybranych kursów: 0.00 PLN

Pamiętaj, że istnieje możliwość płatności ratalnej (dowiedz się więcej)

Celem zapisania się na kurs, prosimy o zaznaczenie wybranej kwalifikacji

Popularność kursu: 98.6%   Opinie: 417

Informujemy, iż kwalifikacyjne kursy zawodowe (kwalifikacje "trzyliterowe") są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. 

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technika Budownictwa Online uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 

1) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (BUD.01, wcześniej BD.12/B.16)

Albo Montaż konstrukcji budowlanych (BUD.08, wcześniej BD.16/B.20),  

Albo Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12, wcześniej BD.14/B.18).

2)  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14, wcześniej BD.30/B.30 oraz B.33).

Ważne! Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać wszystkie kwalifikacje (BUD.01, BUD.08, BUD.12 i BUD.14) lub wybrane kwalifikacje (np. tylko BUD.01).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Budownictwa umożliwia m.in.: uczestniczenie w robotach budowlanych, prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie i kontrolowanie produkcji budowlanej w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawowanie nadzoru budowlanego w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządzanie kosztorysów i mniej skomplikowanych prac projektowych oraz wykonywanie inwentaryzacji budowlanych, samodzielne projektowanie, wykonanie lub sprawowanie nadzoru nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Do zadań zawodowych technika budownictwa należy: 

- posługiwanie się dokumentacją techniczną, tworzenie szkiców roboczych i rysunków budowlanych, 

- projektowanie elementów konstrukcyjnych budowli, 

- dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonania określonych prac, 

- wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- analizowanie warunków gruntowych, 

- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych, 

- przeprowadzanie kontroli jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych, 

- wykonywanie kalkulacji robót, sporządzanie kosztorysów i ofert przetargowych,

- organizowanie i kierowanie robotami remontowymi i rozbiórkowymi

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Budownictwa (Kod zawodu: 311204).


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

1) Jakie są możliwości po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych technika budownictwa online?

Po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych online kursant uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym może podjąć zatrudnienie w zakresie ukończonych specjalizacji.

Istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji BUD.01, BUD.08, BUD. 12  i BUD.14 organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a po zdaniu egzaminów istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego Technik Budownictwa (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego) (pobierz).

2) Ile czasu trwa kurs?

Kwalifikacja BUD.01 albo BUD.08 albo BUD.12: 688 godzin 

Kwalifikacja BUD.14: 432 godzin

Praktyki: 280 godzin

Łącznie: 1400 godzin

Finalny czas trwania kursów zależy przede wszystkim od kursanta, ponieważ nauka na kursie online jest nastawiona na kształcenie indywidualne. 

Zaletami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Technika Budownictwa Online są przede wszystkim:

a) Nie musisz czekać na zabranie się grupy

b) Na kurs możesz zapisać się w dowolnym momencie

c) Nie masz z góry nałożonych godzin wykładów, dlatego realizujesz kurs kiedy masz na to czas i ochotę

d) Czas trwania kursu zależy wyłącznie od Ciebie.

e) Omijasz dodatkowe koszty związane z dojazdami, wyżywieniem oraz noclegiem, które występują w przypadku kursów stacjonarnych

f) Po kursie online otrzymasz dokładnie takie same kwalifikacje jak w przypadku ukończenia kursu w formie stacjonarnej


Podsumowując: Jeśli zależy Ci na uzyskaniu w/w kwalifikacji (zgodnie z rozporządzeniem) najszybciej i najtaniej – kkz.edu.pl to najlepsze miejsce.


3) Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które chcą:

a) dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

b) zdobyć nowy zawód

c) uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

d) zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

e) podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

f) uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

g) podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

h)  zdobyć tytuł Technika Budownictwa


4) Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wykształcenia podstawowego oraz ukończenie 18 roku życia.


5) Czy płatność za kursy zawodowe technika budownictwa online można rozłożyć na raty?

Tak. Zespół portalu kkz.edu.pl każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez kkz.edu.pl bez instytucji pośredniczących.


6) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.


7) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.kkz.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć  ikonkę z napisem „dodaj do koszyka” a następnie "opłać zamówienie" i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 481 58 98). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: https://kkz.edu.pl/kontakt ), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@kkz.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.


8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu KKZ.edu.pl obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

- Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

- Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

- Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury:

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@kkz.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.


9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs internetowy. Wzór jest wydawany na podstawie odpowiednich rozporządzeń. Rozporządzenia nie przewidują takich adnotacji.


10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej www.KKZ.edu.pl?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz załączników. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 481 58 98 mail: kontakt@kkz.edu.pl


11) Jak wygląda odbiór dokumentów?

Warunkiem przesłania dokumentacji o ukończeniu kursu jest zaliczenie kursu przez kursanta w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs i dopełnieniu innych formalności przepisanych prawem i umową. Przesyłka dokumentów zostanie nadana listem poleconym po dokonaniu weryfikacji i oceny przeprowadzonego testu zaliczeniowego przez powołaną do tego komisję.


12) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez KKZ.edu.pl?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez www.kkz.edu.pl do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy.


13) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych za pośrednictwem portalu kkz.edu.pl na każde kolejne szkolenie otrzymują 5% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs

Najnowsze Opinie Absolwentów

Maciek: Porządnie przygotowane szkolenie. Miła obsługa, wszystko oceniam bardzo pozytywnie.

Jacek : Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Warto przystąpić do tego kursu. 

Włodek K.: 10/10 nie mam żadnych uwag 

Marek : Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Egzamin zdałem za pierwszym razem. 

Karol: Świetne szkolenie. Pełen profesjonalizm i bardzo miła obsługa.

Kamil K: Polecam serdecznie szkolenie. Materiały profesjonalnie przygotowane.

Mateusz M.: Nowoczesna forma nauki , wszystko sprawnie się odbyło. 

Łukasz: Świetna sprawa!

Ireneusz: Profesjonalizm w każdym calu.

Damian : Ciekawa forma nauki on-line. Intuicyjna platforma, miła obsługa, dobre przygotowanie do egzaminu państwowego. Polecam Damian

Wiktor A.: Najlepsze szkolenie on-line w którym uczestniczyłem, dodatkowo zdany egzamin, także wszystko na najwyższym poziomie. Polecam

Wiesław: Zdany egzamin za pierwszym razem to jest najlepsza rekomendacja Państwa instytucji.

Oliwier B.: Miła obsługa, porządnie wydane dokumenty, wygoda!

Kornel: Szkolenie on-line to zdecydowanie moja ulubiona forma nauki, przeznaczona dla osób wiedzących czego chcą. Polecam wszystkim

Dawid P.: 10/10 - nie więcej nie trzeba dodawać.

Tomasz: Wygodnie, szybko i możliwość rozłożenia na raty - wszystko na wielki plus. To nie jest mój ostatni kurs w Państwa Instytucji. Polecam

Bronisław: Profesjonalnie i szybko, polecam wszystkim

Jarosław: Dobrze przygotowane szkolenie, materiały na wysokim poziomie.