Technik technologii żywności kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/198/technik-technologii-zywnosci-314403-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg02--tg03--tg04--tg05--tg06--tg17/src-BlogKwalif

Do głównych zadań technika technologii żywności należy przede wszystkim wytwarzanie produktów spożywczych zarówno z surowców roślinnych, jak i zwierzęcych. W swojej pracy powinien wykorzystywać bardzo zróżnicowane techniki obróbki surowców. Podjęcie decyzji rozwoju w tymże kierunku sprawia, że można zdecydować się na jedną z wielu dostępnych specjalizacji, jak np. cukrownictwo, przetwórstwo mleczarskie, przetwórstwo rybne i wiele innych. Pracy z pewnością nie zabraknie dla takiej osoby, zwłaszcza, że polski rynek pracy cierpi na niedostatek specjalistów z tej profesji. Nie da się też ukryć, że kontrola procesu produkcji i przygotowywanie niezbędnych receptur nie należy do czynności najłatwiejszych.

Potrzeby rynku bardzo wnikliwie monitoruje Zespół Szkół KKZ, czyli jednostki oświatowe, które działają zgodnie z tymi samymi unormowaniami prawnymi, co szkoły publiczne. Poza tym świadczą usługi tylko i wyłącznie na szczeblu certyfikatu ISO. Ostatnim sukcesem tej placówki oświatowej okazał się internetowy kurs technik technologii żywności. Możliwość otrzymania tytułu zawodowego poprzez zdanie testu egzaminacyjnego w sposób zdalny od tej pory jest możliwe. Cała edukacja podlega najnowszej podstawie programowej, czyli obejmuje sygnatury TG.02, TG.03, TG.04, TG.05, TG.06 i TG.17, które dotyczą produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo produkcji wyrobów piekarskich albo produkcji wyrobów cukierniczych albo produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych albo obróbki ryb i produkcja przetworów rybnych czy też organizacji i nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych. Pełen wachlarz umiejętności można pozyskać w bardzo komfortowych warunkach, bo z perspektywy własnego fotela. Wystarczy posiadanie komputera ze stałym dostępem sieci internetowej. Ponadto sama platforma edukacyjna ma przyjazny i intuicyjny interfejs, podobnie jest w przypadku graficznej oprawy, która jest przyjemna dla oka, aż trudno oderwać od niej oczy!

Online kurs technika technologii żywności jest szansą na wypełnienie braków związanych z uprawianiem tejże profesji. Oprócz tego należy wspomnieć, że Zespół Szkół KKZ cieszy się dobrą opinią i renomą, gdyż słyszy się bardzo często, że podczas egzaminów przeprowadzanych przez OKE, absolwenci e-learningu spisują wprost rewelacyjnie. Działanie placówek oświatowych pod egidą Zespołu Szkół KKZ jest w pełni uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dodatkowo wpis do rejestru instytucji szkoleniowych gwarantuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie nauki w Urzędzie Pracy dla mniej zamożnych osób. Wkrótce nasz kraj będzie mógł się pochwalić szeroką i wykwalifikowaną kadrą techników technologii żywności.