Technik Analityk zarobki

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie kursu: analityk chemiczny

ile zarabia diagnosta laboratoryjny?

Jednym z bardzo ciekawych zawodów jest technik analityk. Dlaczego praca laboranta może być atrakcyjna? Głównie przez zarobki. Aż co czwarty analityk osiąga zarobki powyżej 3200 złotych brutto miesięcznie. Nawet minimalna pensja na tym stanowisku jest o kilkaset złotych wyższa niż ustanowione minimum wynagrodzenia przez państwo.

Z tego powodu nawet osoby, które dopiero ukończyły naukę jako technik analityk zarobki mogą mieć na przyzwoitym poziomie. Oczywiście wraz z poświadczeniem lub nabywaniem kolejnych kwalifikacji na przykład technik analityki medycznej wynagrodzenie będzie rosło. Także z tego powodu warto wybrać ten zawód, ponieważ można się w nim dokształcać przez cały czas i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie podwyższać swoje stanowisko zawodowe i otrzymywać coraz wyższą pensję.

Ale jak uzyskać kwalifikacje technika analityka?

Obecnie nie jest to trudne. Tak naprawdę wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią i skończone 18 lat, aby móc przystąpić do kwalifikacyjnego kursu zawodowego analityka online organizowanego przez Zespół Szkół KKZ. Wbrew pozorom taki kurs jest bardzo dobrą metodą nauki i jest też akceptowany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Warto wiedzieć, że Szkoły KKZ spełniają wymagania MEN stawiane placówkom oświatowym, a program kursu jest zgodny z podstawą programową dla kwalifikacji przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (Kurs AU.59, dawniej Kurs A.59) oraz wykonywanie badań analitycznych (Kurs AU.60, dawniej Kurs A.60). Po ukończeniu kursu można też zdawać państwowy egzamin przed OKE, ponieważ nauka na kursie zostaje potwierdzona dokumentami świadczącymi o uzyskaniu kwalifikacji, które są wydawane na drukach MEN. Oczywiście sam egzamin przed OKE nie jest obowiązkowy, ale warto go zdać, aby mieć już możliwie najwyższe kwalifikacje jako technik analityk.

Technik diagnosta laboratoryjny – szkoła, która ułatwi zdobycie zawodu

Czym się różni kurs od nauki w 2-letniej szkole policealnej, na który można się zapisać po ukończeniu szkoły średniej jako kontynuacja nauki? Metodą nauczania i czasem, jaki na niego przeznaczymy. Tak naprawdę program kursu pokrywa się aż w 80% z programem nauki w szkołach stacjonarnych. Na kursie wybierając obie kwalifikacje będziemy mieli ponad 1000 godzin materiałów do nauki. A do tego trzeba zrealizować 160 godzin praktyk zawodowych – tak samo jak w szkole stacjonarnej.

Jednakże tutaj sami wybieramy przez jaki czas będziemy się uczyć. Można uczyć się codziennie po 8 godzin, a można raz w tygodniu przez 2 godziny. Dlatego też kurs można ukończyć szybciej, a sama wiedza jest lepiej przyswajana, ponieważ to my decydujemy czy chcemy uczyć się kolejnego zagadnienia czy wolimy sobie powtórzyć poprzednie jeszcze raz.