Kurs operator obrabiarek skrawających MG.19 (dawniej M.19)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/229/operator-obrabiarek-skrawajacych-722307-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-mg19/src-BlogSkrawające

Zawód operatora obrabiarek skrawających jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Z takimi kwalifikacjami można znaleźć angaż w dużych zakładach usługowych, ale także w produkcyjnych regionach. Specjaliści tego typu są również pożądani przez właścicieli zagranicznych przedsiębiorstw. Do głównych obowiązków operatora obrabiarek skrawających należy przede wszystkim przygotowanie maszyn i sterowanie nimi numerycznie do zaplanowanej obróbki. Następnie najważniejszym celem tego zawodu jest wykonanie samej operacji obrabiania zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Osób takich wciąż brakuje na polskim rynku pracy, a wiele potencjalnych kandydatów na to stanowisko nie zdaje sobie tak naprawdę sprawy z drzemiącego potencjału w tym zawodzie.

Z tego też względu Zespół Szkół KKZ wziął sprawy w swoje ręce i w ciągu kilku miesięcy przy zaangażowaniu wybitnych specjalistów, stworzył niesamowicie wydajną platformę edukacyjną służącą do kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek skrawających. Mianowicie internetowy kurs na to stanowisko jest prowadzony zgodnie z nową podstawą programową Kurs MG.19, która dawniej obowiązywała pod sygnaturą Kurs M.19.

Wspomniany Zespół Szkół KKZ to zbiór jednostek oświatowych, które posiadają uprawnienia szkół publicznych. Wykorzystanie metod e-learningu to obecnie najbardziej innowacyjna metoda nauczania, a zarazem najbardziej komfortowa. Tak naprawdę, bez wychodzenia z domu można, w dogodnym dla siebie czasie można zmienić swój kierunek zawodowy, a także nadrobić stracony czas w postaci przyspieszonego szkolenia odbywającego się przez Internet. Zważywszy, że całe szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym i otrzymaniem autentycznych dokumentów poświadczających zdobyte umiejętności, można śmiało stwierdzić, że nie ma najmniejszej różnicy pod względem wartości. Internetowy kurs operatora obrabiarek skrawających jest tak samo istotny jak zajęcia, które odbywają się w trybie stacjonarnym. Usługi świadczone przez Zespół Szkół KKZ są potwierdzone najwyższymi certyfikatami ISO, co oznacza wybitnie wysoki poziom jakości kształcenia.

Warto zaznaczyć, że internetowy kurs operatora obrabiarek skrawających można równolegle realizować wraz z obowiązkowymi praktykami zawodowymi. Dostępność do platformy edukacyjnej jest dożywotnia, można swobodnie wracać do materiałów tam zgromadzonych w celu utrwalenia wiadomości. Istotne to jest przy zdawaniu egzaminów OKE, co odznacza się dużym odsetkiem zdawalności. Nauka za pośrednictwem e-learningu nie będzie trwała dwa długie lata, a tak naprawdę będzie to uzależnione od indywidualnych umiejętności przyswajania nowej porcji wiedzy. Kolejny raz Szkoły KKZ nie zawiodły, renoma tych instytucji oświatowych wciąż stoi na bardzo wysokim poziomie i nic nie zapowiada osłabienia tej mocnej pozycji na polskim rynku.