Technik archiwista kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/233/technik-archiwista-441403-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au63-au64/src-BlogKwalif

Jakie cechy powinny charakteryzować idealnego pracownika pełniącego obowiązki archiwisty? To przede wszystkim komunikatywność, opanowanie oraz cierpliwość. To praca, w której dochodzi do ciągłego kontaktu z klientami, którzy przychodzą do archiwum w celu uzyskania potrzebnych im danych. Istotna jest również dobra organizacja pracy oraz skrupulatność w każdej podejmowanej czynności. Stąd też archiwistami zostają osoby spokojne, mniej przebywające w centrum uwagi. Do głównych zadań archiwisty należy dbanie o ład i porządek w archiwum. Ważne jest też monitorowanie temperatury oraz wilgotności powietrza, gdyż w pomieszczeniach powinny panować warunki właściwe dla przechowywania dokumentów. Spotkania z ludźmi, którzy przychodzą do archiwum szukając pomocy nie powinny być chwila stresogennymi, a wręcz przeciwnie, to czas, kiedy można się wykazać znajomością utrzymywane w danym miejscu dokumentacji.

Wydawałoby się, że to wszystko brzmi prosto, ale czasami dla niektórych osób dwa lata nauki w kierunku technika archiwisty okazują się niewystarczalne. Jeśli jednak chcesz przystąpić do edukacji raz, a konsekwentnie do końca zdobyć wszelką niezbędną wiedzę, to warto skorzystać z nowej usługi wprowadzonej przez Zespół Szkół KKZ. Mianowicie chodzi o internetowy kurs technika archiwisty o podstawie programowej Kurs AU.63 i Kurs AU.64. Co kryje się pod tą sygnaturą? Otóż pierwsza z nich, dotyczą organizacji i prowadzenia archiwum. Drugie to opracowywanie materiałów archiwalnych. Nauka przez Internet jest w pełni popierana przez władze Ministerstwa Edukacji Narodowej, co w dobrym świetle stawia Szkoły KKZ. Te jednostki oświatowe o uprawnieniach szkół publicznych już od wielu lat imponują swoimi pomysłami, a absolwenci tych placówek bardzo pozytywnie wypowiadają się na jej temat. Świadczy o tym też duża zdawalność egzaminów prowadzonych przez CKE.

Oszczędność pieniędzy, czasu, to tylko kilka istotnych zalet edukowania się za pośrednictwem swojego własnego komputera. Wszystkie materiały znajdują się w jednym miejscu i są dostępne dla każdego kursanta przez całą dobę. Wiele osób sobie nie zdaje też z tego sprawy, że Szkoły KKZ to placówki, które świadczą każdą ze swoich usług na poziomie zawartym w certyfikacie ISO. Nauka w celu uzyskania tytułu technika archiwistyki, to podążanie za wcześniej obranym kierunku, takimi kursantami odpowiednio zajmą się Szkoły KKZ. W efekcie zostanie wydany dla każdego absolwenta certyfikat na tych samych wydrukach MEN, co w przypadku szkół stacjonarnych, świadczący o ukończonym kursie i zdobyciu niezbędnych kwalifikacji. Zdobycie tytułu zawodowego w kilka miesięcy, a nie w dwa latach staje się możliwością dla tych bardziej zdolnych, jak i tych, których czas nagli.