Technik elektronik kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/232/technik-elektronik-311408-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee03--ee22/src-BlogKwalif

Osoby, które mają kwalifikacje zawodowe o stopniu technika, o wiele łatwiej mogą znaleźć pracę niż osoby po szkołach ogólnokształcących. W wielu firmach nawet wykształcenie techniczne jest bardziej poważane niż studia na uczelni wyższej, ponieważ aby zostać technikiem trzeba zdać egzamin państwowy, a nie tylko egzaminy wewnętrzne na uczelni. Ponadto osoby mająca tytuł technika ma wiedzę teoretyczną i co ważniejsze praktyczną, ponieważ oba rodzaje wiedzy są sprawdzane podczas egzaminu. A jakie zawody są obecnie najczęściej poszukiwane na rynku pracy? Jednym z nich jest technik elektronik.

Technik elektronik kwalifikacje zawodowe może mieć w różnych dziedzinach. Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Zespół Szkół KKZ, po których można zdawać egzamin w CKE na technika elektronika, oferują dwie specjalizacje. Są to Kurs EE.03 (dawniej Kurs E.6) montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, oraz Kurs EE.22 (dawniej Kurs E.20) eksploatacja urządzeń elektronicznych. Co ciekawe można jednocześnie realizować kurs w zakresie nabycia obu specjalizacji albo też wybrać tylko jedna np. EE.22, jeśli bardziej nas interesuje.

Taki kurs jest świetną alternatywą dla technikum stacjonarnego lub 2-letniej szkoły policealnej, ponieważ można go ukończyć w zaledwie kilka miesięcy. Zespół Szkół KKZ organizuje kursy online, które zgodne są z podstawą programową dla wybranego zawodu, a ponadto sama jednostka spełnia wymagania MEN. Dlatego też nauka mimo, że przez Internet jest na wysokim poziomie. Warto też zauważyć, że Zespół Szkół KKZ może przedstawić osiągnięty certyfikat jakości ISO 9001:2015, co również pokazuje, że jest to jednostka wiarygodna i rzetelna.

Sam kurs dla techników elektroników obejmuje aż 293 godziny kształcenia wspólnego. A także w zależności od wybrania kwalifikacji kolejne 325 godzin dla EE.03 oraz 260 godzin dla EE.22. Oczywiście w ramach nauki trzeba ukończyć 160 godzin praktyk zawodowych. Jednak cały kurs można skończyć nawet w trzy miesiące, ponieważ tylko od nas zależy jak intensywnie będziemy się uczyć. Kurs podzielony jest na zagadnienia, ale nie ma nigdzie harmonogramu nauki, ponieważ ustalamy go sobie sami. Dzięki temu można uczyć się bardziej efektywnie, a jeśli jakiegoś zagadnienia nie zrozumiemy, to możemy je powtarzać wiele razy. Z kolei, gdy z jakiejś tematyki mamy już wiedzę, wystarczy zapoznać się z materiałem i przejść do kolejnych myśli, które są dla nas nowe.

Kursy internetowe dobrze przygotowują do pracy w zawodzie, jak i dają możliwość na bardzo szybkie, w porównaniu do szkół tradycyjnych, uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. A ponadto można po nich dalej kontynuować naukę w innym zawodzie lub podwyższając już zdobyte kwalifikacje.