Kurs operator urządzeń przemysłu ceramicznego AU.06 (dawniej A.2 i A.3)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/289/operator-urzadzen-przemyslu-ceramicznego-818115-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au06/src-BlogCeramicznego

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego to w ostatnim czasie bardzo popularny zawód. Przedstawiciele tego zawodu mogą liczyć na bardzo stabilne zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych oraz w mniejszych i większych firmach oraz przedsiębiorstwach. Sposobem na rozpoczęcie kariery w tej branży jest między innymi uczestnictwo w specjalistycznym kursie zawodowym, który na polskim rynku dostępny jest chociażby w ofercie Szkół KKZ. Kurs operatora urządzeń przemysłu ceramicznego realizowany przez Zespół Szkół KKZ charakteryzuje się wysoką jakością kształcenia, co potwierdza między innymi uzyskany przez szkołę certyfikat ISO oraz liczne zadowolone opinie innych uczestników kursów.

Zespół Szkół KKZ jest wpisany do ewidencji jednostek oświatowych. Całość kursu realizowana jest z wykorzystaniem nowoczesnego panelu do nauki e-learningowej. Umożliwia to swobodne dopasowanie formy i trybu nauki do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Dzięki temu w kursie mogą z powodzeniem uczestniczyć osoby aktywne zawodowo oraz studenci, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Kurs tego typu jest doskonałą alternatywą dla nauki w szkole policealnej – przede wszystkim ze względu na fakt, że nauka w trakcie szkolenia może być zrealizowana w ciągu kilku miesięcy (co w dużej mierze zależy od zaangażowania i ilości poświęconego czasu przez każdego kursanta). Jak powszechnie wiadomo nauka w szkole policealnej trwa około 2 lata – nie wszyscy w takim razie mogą sobie na nią pozwolić, tym bardziej, że podjęcie nauki wiąże się z koniecznością między innymi dojazdów oraz dopasowania się do z góry narzuconego plan zajęć.

W trakcie kursu realizowana jest nowa podstawa programowa, która pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (kwalifikacje określane obecnie kodem Kurs AU.06 – dawniej według starej podstawy programowej kwalifikacje nazywane odpowiednio Kurs A.2 i Kurs A.3). Celem kształcenia w internetowym kursie realizowany przez Zespół Szkół KKZ na stanowisko operatora urządzeń przemysłu ceramicznego jest przygotowanie każdego absolwenta do kompleksowego wypełnienia zawodowych obowiązków. Materiał dydaktyczny obejmuje zarówno zagadnienia czysto teoretyczne, jak i przede wszystkim praktyczne. Dzięki temu każdy absolwent kursu uczy się między innymi obsługiwania maszyn oraz urządzeń niezbędnych do przygotowania surowców i mas ceramicznych, a także formowania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych. Zakres omawianych treści obejmuje również obsługę specjalistycznych urządzeń – jak na przykład specjalistycznych suszarek czy pieców do wypalania surowców ceramicznych.