Kurs technik energetyk EE.24 i EE.25 (dawniej E.22 i E.23)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/258/technik-energetyk-311307-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee24--ee25/src-BlogEnergetyk

Obecnie bardzo wiele firm przyjmuje do pracy tylko i wyłącznie specjalistów w danym zawodzie. Jednym z topowych specjalistów jest osoba z tytułem zawodowym technika. Szkoły średnie techniczne są nadal niedoceniane. Większość osób kończy szkoły ogólnokształcące, potem idzie na studia i o ile nie są to studia inżynierskie, nie uzyskuje tytułu specjalisty, a więc ma trudność w znalezieniu pracy. Dlatego osoby z tytułem technika już na starcie mają łatwiej. Oczywiście każda osoba może uzyskać taki tytuł, nawet jeśli nie uczęszczała do tego typu szkoły średniej. Można z powodzeniem zapisać się na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół KKZ.

W tej chwili jednym z najpopularniejszych kursów jest Kurs technik energetyk Kurs EE.24 i Kurs EE.25 (dawniej Kurs E.22 i Kurs E.23). Na kursie można się uczyć w zakresie dwóch specjalizacji. Pierwsza z nich to eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej EE.24 (dawniej E.22). Druga ze specjalizacji to eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej EE.25 (dawniej E.23). Podczas zapisu na kurs można wybrać czy podejmujemy się nauki obu specjalności, czy tylko jednej. Oznacza to, że w ramach jednego kursu można zostać specjalistą w dwóch dziedzinach. Nauka obu specjalizacji trwa ponad 1000 godzin, uwzględniając obowiązkowe praktyki zawodowe w ilości 160 godzin.

Szkoły KKZ organizują kursy online realizowane w standardzie MEN. Można się na nie zapisać w każdej chwili. Nie trzeba czekać aż zacznie się nowy semestr. Taka forma nauki jest też wygodna dla osób, które pracują zawodowo i chcą zmienić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe lub uczą się w trybie dziennym i nie chcą podejmować nauki w kolejnej szkole stacjonarnej. Przystępując do kursu sami decydujemy czy dzisiaj będziemy uczyć się godzinę czy dwie. Można też elastycznie dopasowywać sobie plan nauki do zajęć w danym tygodniu. Dlatego też jedne osoby kończą kurs już w 3 miesiące, a inne w pół roku. Choć i to jest czas o wiele szybszy niż choćby nauka w 2-letniej szkole policealnej.

Wybór kursu online daje takie same kwalifikacje zawodowe jak tradycyjna szkoła. Dzieje się tak, ponieważ organizator kursu – Zespół Szkół KKZ spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej i program kursów opiera się na podstawie programowej wyznaczonej dla danego zawodu. Nawet po kursie online można mieć więc wystarczający zakres wiedzy, aby pracować w energetyce. Oczywiście kurs może też być świetnym przygotowaniem do zdawania egzaminu w OKE, po którym uzyskuje się zawodowy tytuł technika. Warto też wiedzieć, że Szkoły KKZ mają wydany certyfikat jakości ISO 9001:2015, co poświadcza jakość usług tej placówki.