Technik energetyk zarobki

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/258/technik-energetyk-311307-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee24--ee25/src-BlogZarobki

Branża energetyki jest jedną z najlepiej opłacanych w Polsce. Jednak co za tym idzie, stawia się tu na zatrudnianie specjalistów. Dlatego, jeśli planujesz pracę w energetyce, musisz najpierw zdobyć choćby tytuł technika energetyka, który wiąże się ze specjalistyczną wiedzą. Już technik energetyk zarobki osiąga na wysokim poziomie ponad 3300 złotych. Mediana dla tego zawodu wynosi 4500 złotych, a nawet ponad 25% osób pracujących w energetyce zarabia powyżej 6650 złotych miesięcznie. Są to bardzo dobre zarobki, dlatego jeśli interesujesz się energetyką, dobrym pomysłem będzie zrobienie choćby kursu i przystąpienie do egzaminu na technika energetyka.

Najszybciej dobre kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie można uzyskać przez zapisanie się na kwalifikacyjny kurs zawodowy technika energetyka online, organizowany przez Zespół Szkół KKZ. Takie kursy spełniają wymogi MEN, a także uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN i realizują podstawę programową dla zawodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego mimo, że jest to kurs internetowy nie ma obaw, że nie jest on rzetelnie przygotowany. Dzięki temu, że Szkoły KKZ spełniają wymagania MEN i realizują ustaloną podstawę programową, można zostać dobrze wykwalifikowanym technikiem energetykiem. Szkoły KKZ mają też wydany certyfikat ISO 9001:2015, co także potwierdza wysoką jakość usług tej placówki.

Zapisując się na kurs online można go zacząć w każdej chwili. Zwykle w szkołach trzeba czekać na początek roku lub choćby od początku nowego semestru. Kursy online można zaczynać od dowolnego dnia, ponieważ można je bardziej porównać do nauki indywidualnej niż w szkole. Cały kurs obejmuje ponad 1000 godzin nauki, w tym 160 godzin praktyk zawodowych. Można równolegle realizować dwie specjalizacje zawodowe, albo wybrać tylko jedną, wtedy kurs będzie nieco krótszy. Do wyboru są eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej EE.24 (dawniej E.22) albo eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej EE.25 (dawniej E.23).

Nauka obu specjalizacji umożliwi zatrudnienie w wielu miejscach. Są to między innymi elektrownie, elektrociepłownie czy też stanowisko energetyka w firmach zajmujących się produkcją energii elektrycznej lub cieplnej, w tym też przy użyciu odnawialnych źródeł energii. Dlatego też podczas kursu można się nauczyć wszystkiego od montażu urządzeń wytwarzających ciepło i prąd elektryczny, po znajomość podstawowych procesów termodynamicznych i sterowanie urządzenia energetycznymi.