Kurs Technik procesów drukowania AU.17 i AU.43 (dawniej A.15 i A.40)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/269/technik-procesow-drukowania-311935-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au17--au43/src-BlogDruk

Technik procesów drukowania to jeden z mniej popularnych zawodów, jednak daje on możliwość zatrudnienia w wielu firmach czy też prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Co prawda technik procesów drukowania jest zawodem zbliżonym do drukarza, ale nie oznacza to wykonywania tych samych zadań zawodowych. Ponadto także program nauczania dla tego zawodu jest inny. Chcąc zajmować się zawodowo procesami drukowania warto zdobyć kwalifikacje zawodowe choćby na kursie.

Zespół Szkół KKZ organizuje kurs technik procesów drukowania Kurs AU.17 i Kurs AU.43 (dawniej Kurs A.15 i Kurs A.40), który jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową. Oznacza to, że w praktyce każda osoba, która jeszcze się uczy czy też już ukończyła szkołę i podjęła pracę zawodową, ale chce zmienić kwalifikacje zawodowe czy je podnieść może wziąć udział w kursie.

Kursy organizowane przez Zespół Szkół KKZ spełniają wymagania MEN, oraz ten rodzaj nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Mimo, że sam kurs jest kursem internetowym, co może budzić wątpliwości co do jakości szkolenia. Zespół Szkół KKZ otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2015, co jest potwierdzeniem, że ta jednostka prowadzi kursy najwyższej jakości. Warto także wiedzieć, że i nauka przez Internet, to metoda nauki uznawana przez MEN za wartościową i ważną. A po ukończeniu kursu internetowego w Szkołach KKZ także otrzymamy stosowne dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe. W celu zyskania tytułu technika trzeba zdać państwowy egzamin w CKE. Do tego egzaminu taki kurs także przygotuje nas świetnie.

Na kursie organizowanym przez Szkoły KKZ można uczyć się dwóch specjalizacji. Obu jednocześnie lub też wybrać tylko jedną. Są to AU.17 (dawniej A.15) realizacja procesów z form drukowanych i AU.43 (dawniej A.40) planowanie i kontrola produkcji poligraficznej. Obie te specjalizacje są bardzo pożądane przez osoby zatrudniające pracowników w drukarniach czy też przedsiębiorstwach poligraficznych, a nawet w wydawnictwach, które publikują własnym nakładem.

Uzyskanie takich kwalifikacji pozwoli na przygotowywanie do drukowania różnego typu materiałów, ale też w odmiennych od siebie technikach. Będzie można też prowadzić nadzór na drukiem nakładu, czy po prostu analizować i kontrolować proces drukowania. Bardzo ważna jest też obsługa maszyn drukujących, czego także można nauczyć się podczas takiego kursu. Bez takich umiejętności, które są potwierdzone kwalifikacjami zawodowymi wydanymi przez MEN, niestety trudno będzie znaleźć pracę w tym zawodzie. Dlatego, jeśli ktoś jest zainteresowany procesami drukowania niestety musi ukończyć chociaż taki kurs.