Kurs wędliniarz TG.05 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/194/wedliniarz-751107-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg05/src-BlogWrocław

Głównym zadaniem zawodowym wędliniarza jest przygotowywanie mięsa do dalszego przetwórstwa. W swojej pracy wędliniarz przede wszystkim dzieli określone partie mięsa według klasyfikacji oraz zajmuje się produkcją wędlin, tłuszczów topionych czy wędzonek. Do obowiązków wędliniarza należy również odpowiednie konserwowanie mięsa, a także w przypadku niektórych zakładów pracy przygotowywanie i napełnienie konserw. Praca wędliniarza jest pracą dość specyficzną, która odbywa się w dość trudnych warunkach – z pewnością doskonale sprawdzą się w niej osoby wysoko wytrzymałe, którym nie przeszkadza dość nieprzyjemny zapach czy przebywanie w chłodni.

Do pracy wędliniarza niezbędne jest posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego, które pozwala uzyskać niezbędne kwalifikacje oraz kompetencję. Ze względu na duże zainteresowanie tym zawodem coraz częściej na rynku pojawiają się oferty różnorodnych kursów i szkoleń z tego zakresu. W ostatnim czasie kurs wędliniarza odbył się między innymi na terenie miasta Wrocław. Wszyscy ci, którzy z różnych względów nie mogli skorzystać z kursu we Wrocławiu powinni zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół KKZ, który dla osób potencjalnie zainteresowanych karierą wędliniarza, przygotował bardzo ciekawą alternatywę – mianowicie kurs internetowy przygotowujący w sposób kompleksowy do pełnienia tego zawodu.

Kurs wędliniarza dostępny w ofercie Szkół KKZ odbywa się z wykorzystaniem platformy do nauczania zdalnego – każdy uczestnik otrzymuje swobodny dostęp do wykładów, prezentacji i filmów pozwalających sposób kompleksowy przygotować zarówno pod kątem praktycznym, jak i teoretycznym do obowiązków wędliniarza. Każdy uczestnik kursu samodzielnie dobiera sposób przyswajania informacji oraz tempo nauki do swoich możliwości. Zawartość merytoryczna i dydaktyczna kursów zgodna jest z rozporządzeniem i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej – kurs w pełni realizuje nową podstawę programową dotyczącą kształcenia w zawodzie wędliniarza. Uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych określane kodem Kurs TG.05. Kwalifikacje zawodowe poświadczone są oczywiście odpowiednimi dokumentami.

Szkoły KKZ są wpisane do ewidencji szkół i jednostek organizujących profesjonalne szkolenia zawodowe, co niewątpliwie w dużej mierze gwarantuje wysoką jakość i efektywność kształcenia. Dodatkowo kursy posiadają certyfikat ISO, przyznawany najlepszym szkołom i podmiotom edukacyjnym. Nauka w kursie trwa około kilku miesięcy, dlatego też jest doskonałą alternatywą dla szkół policealnych, gdzie kształcenie trwa ponad 2 lata.