Wędliniarz kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/194/wedliniarz-751107-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg05/src-BlogKwalif

Wędliniarz jest osobą, dzięki której stoiska sklepowe i lady są pełne wędlin, wędzonek, różnego rodzaju mięs czy konserw. Niewątpliwie jest to praca bardzo wymagająca. Osoba zatrudniona na stanowisku wędliniarza odpowiada za wstępna obróbka mięsa oraz przygotowanie go do dalszego przetwórstwa. Wędliniarz może znaleźć miejsce w zakładach mięsnych, a także w ubojniach. Wykonywanie obowiązków zawodzie odbywa się zarówno samodzielni. jak i przy współpracy w grupie. W większości przypadków praca jest dość rutynowa i wymaga bardzo dużej precyzji i dokładności, a także cierpliwości. Osoby chcące rozpocząć pracę w zawodzie wędliniarza powinny dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw – przede wszystkim warto zwrócić uwagę na specyficzne warunki pracy. Wykonywanie zawodowych obowiązków odbywa się bowiem w pomieszczeniach, gdzie panuje różna temperatura (począwszy od wysokich temperatur do bardzo niskich), a także obecny jest specyficzny zapach.

Kandydaci na stanowisko wędliniarza powinny posiadać określone kwalifikacje zawodowe. Niezbędna jest znajomość zasad odpowiedniej pracy z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa i higieny, a także znajomość obsługi urządzeń wykorzystywanych w zakładach mięsnych czy ubojniach. Kompleksowe przygotowanie do pełnienia zawodu można uzyskać na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który dostępny jest między innymi w ofercie Zespołu Szkół KKZ. Kurs na wędliniarza jest nowoczesnym szkoleniem internetowym, które jest bardzo dogodne dla wszystkich uczestników. W trakcie kursu omawiane są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w trakcie jego trwania realizowana jest nowa podstawa programowa. Pozwala to uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, które określane są kodem zawodu Kurs TG.05 (dawniej Kurs T.05). Szkoły KKZ są profesjonalną jednostką organizującą szkolenia oraz zostały wpisane do ewidencji szkół. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje kwalifikacje zawodowe poświadczone na odpowiednik dokumentach.

Nauka na kursie wędliniarza realizowanego przez Zespół Szkół KKZ jest bardzo efektywna, co potwierdzają zarówno zadowolone opinie innych uczestników (absolwentów kursu), jak również między innymi certyfikat ISO przyznany szkole. Tempo i czas nauki w kursie uzależnione jest w głównej mierze od zaangażowania uczestnika – przeciętnie szkolenie trwa około kilku miesięcy, Jest to więc doskonała alternatywa dla standardowych szkół policealnych, w których niezbędne jest ukończenie 4 semestrów nauki.