Technik ceramik zarobki

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/312/technik-ceramik-311944-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au06--au51/src-BlogZarobki

Technik ceramik w swojej pracy zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów z ceramiki oraz ich dalszą obróbką (np. formowaniem, wypalaniem czy dostosowanym do potrzeb zdobieniem) przed wypuszczeniem ich na rynek. Zarobki uzyskiwane w zawodzie technika ceramika są bardzo wysokie oraz pozwalają uzyskać stabilne zatrudnienie oraz prowadzić wygodny tryb życia. Jak wynika z powszechnie dostępnych informacji wynagrodzenie w tej branży rozpoczyna się od około 3000 zł netto. Wysokość wypłaty jest uzależniona od kilku aspektów, do których zaliczyć można między innymi:

– staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (im więcej lat przepracowanych w zawodzie tym większe wynagrodzenie),
– rodzaj firmy czy przedsiębiorstwa w której dany specjalista uzyskuje zatrudnienie,
posiadane kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe kompetencje (np. liczne szkolenia zawodowe, dodatkowe kursy zawodowe).

Aby móc pracować w zawodzie technika ceramika niezbędne jest posiadanie określonego wykształcenia, które umożliwia podjęcie pracy zawodowej oraz poradzenie sobie z licznymi obowiązkami wpisanymi w specyfikę tego zawodu. Wśród najbardziej optymalnych ścieżek kariery zawodowej na tym stanowisku znajdują się między innymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, które na tle innych sposobów uzyskania kwalifikacji zawodowych (np. szkoły policealnej) pozwalają zdobyć wykształcenie w stosunkowo krótkim czasie. Wśród polecanych kursów zawodowych znajduje się między innymi internetowy kurs na technika ceramika organizowane przez Zespół Szkół KKZ. Szkolenie wykorzystuje nowoczesną, funkcjonalną i bardzo łatwą w obsłudze platformę elearningową, do której swobodny dostęp ma każdy uczestnik kursu po zapisaniu się na szkolenie oraz uiszczeniu opłaty.

Zespół Szkół KKZ jest profesjonalną jednostką edukacyjną, która jest wpisana do ewidencji podmiotów oświatowych. Kurs posiada certyfikat ISO oraz realizuje nową podstawę programową zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za wysoką zawartość dydaktyczną oferowanych w trakcie kursu treści odpowiada wykwalifikowana grupa nauczycieli, która przygotowuje materiały oraz wykłady dla uczestników. Każdy absolwent kursu otrzymuje kompleksowe przygotowanie do zawodu, które obejmuje zarówno treść i praktyczne, jak i teoretyczne. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują stosowną dokumentację, która jest potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji i daje możliwość ubiegania się o stanowisko technika ceramiki na terenie różnych zakładów ceramicznych i przedsiębiorstw na terenie całego kraju oraz za granicą. Otwiera to bardzo szerokie perspektywy zawodowe oraz gwarantuje uzyskanie pracy swoich marzeń.