Technik ceramik kwalifikacje

Technik ceramik kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/312/technik-ceramik-311944-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au06--au51/src-BlogKwalif

Jak sama nazwa wskazuje, technik ceramik zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych przedmiotów ceramicznych. Jego praca składa się zazwyczaj z kilku etapów oraz obejmuje między innymi przygotowanie niezbędnych surowców do produkcji a następnie formowanie odpowiedni kształt i ich odpowiednia obróbka techniczna (między innymi wypalanie, suszenie, wykonywanie określonych zdobień itd.). Obecnie praca technika ceramika jest w dużej mierze zautomatyzowanej i wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie oraz maszyny – specyfika pracy w tym zawodzie zależy również w dużej mierze od miejsca zatrudnienia oraz polityki wewnętrznej i standardów danej firmy czy przedsiębiorstwa. Dostęp do pracy w zawodzie technika ceramika pozwalają uzyskać między innymi szkoły zawodowe. szkoły policealne, a także liczne kursy oraz szkolenia dostępne na polskim rynku.

Wśród możliwych ścieżek kształcenia zawodowego w tej branży największą popularnością cieszą się niewątpliwie kwalifikacyjne kursy zawodowe, które pozwalają uzyskać niezbędne w zawodzie kwalifikacje w czasie kilku miesięcy (nauka w typowych szkołach trwa znacznie dłużej i jest obarczona wieloma wadami). Wśród popularnych kursów zawodowych dużym uznaniem cieszy się internetowy kurs technik ceramik oferowany przez Zespół Szkół KKZ (jednostkę wpisaną do ewidencji placówek oświatowych). Szkoły KKZ cieszą się bardzo dużą renomą, ze względu na wysoką jakość nauki oraz efektywność kształcenia zawodowego.

Szkolenie na technika ceramika odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych form nauki – mianowicie poprzez platformę e-learningową na której zamieszczane są przygotowane przez specjalistów wykłady, prezentacje oraz ćwiczenia pozwalające uzyskać kompleksowe przygotowanie do zawodu. Kurs posiada certyfikat ISO oraz realizuje nową podstawę programową stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki temu pozwala on uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (kwalifikacje oznaczone kodem Kurs AU.06) oraz w zakresie organizacji i przeprowadzania procesów kontrolnych w przemyśle ceramicznym (kwalifikacje oznaczone kodem Kurs AU.51).

Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji zawodowych jest stosowna dokumentacja wydana przez Zespół Szkół KKZ na drukach MEN. Po zakończeniu kursu ponadto istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji AU.06 i AU.51 w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz uzyskania tytułu zawodowego technika ceramiki – kurs kompleksowo przygotowuje do bardzo dobrego zdania egzaminu, co potwierdzają liczne opinie zadowolonych absolwentów kursu oraz osób, które już rozpoczęły pracę w swoim wymarzonym zawodzie.