Kurs technik ceramik AU.06 i AU.51 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/312/technik-ceramik-311944-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au06--au51/src-BlogWrocław

Praca na stanowisku technika ceramiki cieszy się obecnie bardzo dużym uznaniem oraz dużą popularnością. Bez wątpienia wynika to przede wszystkim z faktu. że jest to praca stosunkowo nie zbyt ciężka, a jednocześnie oferująca stabilne zatrudnienie w dużych firmach i przedsiębiorstwach oraz bardzo dobre warunki finansowe pozwalające na wygodne i komfortowe życie. Aby móc pracować w zawodzie niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych. Można je uzyskać zapisując się do szkoły policealnej, jak również decydując się na uczestnictwo w profesjonalnym zawodowym kursie kwalifikacyjnym. Walorem kursów kwalifikacyjnych jest to, że nauka trwa znacznie krócej niż w przypadku szkół policealnych – zaangażowany uczestnik może ukończyć szkolenie w czasie kilku miesięcy, a nie tak jak w szkole policealnej, gdzie nauka trwa z góry określone 4 semestry (2 lata). W ostatnim miesiącu kurs technik ceramik odbył się na terenie Wrocławia – wtedy z oferty skorzystało wiele osób, które chciały poszerzyć swoje kwalifikacje i uzyskać tytuł zawodowy technika ceramiki.

Doskonałą alternatywą dla tego szkolenia jest koperta przygotowana przez szkoły KKZ, czyli profesjonalny podmiot kształcący wpisany do ewidencji ośrodków oświatowych. Kurs realizowany przez Zespół Szkół KKZ pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe oznaczone kodem Kurs AU.06 i Kurs AU.51 – są to kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego, a także organizacji i kontrolowania procesów w przemyśle ceramicznym. W trakcie kursu na technika ceramika organizowanego przez szkoły KKZ realizowana jest nowa podstawa programowa która jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, a sam kurs posiada patronat tej organizacji. Program ty taktycznych realizowany w kursie został przygotowany przez wykwalifikowanych specjalistów, a różnorodna zawartość merytoryczna oferowanych treści pozwala na kompleksowe przygotowanie do pełnienia zawodu.

Podczas kursu każdy jego uczestnik przyswaja zarówno zagadnienia teoretyczne związane z pracą w przemyśle ceramicznym, jak również umiejętności praktyczne związane na przykład z wykonywaniem badań laboratoryjnych półproduktów, czynnym posługiwaniem się normami względem jakości wyrobów ceramicznych oraz obsługą maszyn oraz urządzeń produkcyjnych. Warto również zaznaczyć, że kwalifikacyjny kurs zawodowy na technika ceramiki oferowane przez Zespół Szkół KKZ Posiada certyfikat ISO potwierdzający wysoką jakość kształcenia. Po zakończeniu kursu zawodowego każdy absolwent otrzymuje stosowne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.