Kurs technik ceramik AU.06 i AU.51

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/312/technik-ceramik-311944-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au06--au51/src-BlogCeramik

Praca technika ceramika jest pracą typowo rzemieślniczą, która polega na wykonywaniu produktów ceramicznych z zachowaniem wszelkich standardów jakości oraz schematów pracy. Zazwyczaj osoby zatrudnione na takim stanowisku wykonują prace manualne na terenie licznych zakładów produkcyjnych i zakładów przemysłu ceramicznego. Jak w każdym innym zawodzie, praca technika ceramika charakteryzuje się określonymi wymaganiami względem pracownika. Niezbędna jest wysoka precyzja, dokładność, sumienność oraz wytrzymałość względem pracy w trudnych i często żmudnych warunkach. Pracownik powinien także potrafisz prawidłowo zorganizować pracę własną, a także wykazywać kompetencje przydatne do pracy w grupie.

Do pracy na stanowisku technika ceramika wymagane jest określone wykształcenie kierunkowe, które można zdobyć między innymi poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach zawodowych. Wśród polecanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych na technika ceramika znajduje się internetowy kurs dostępny w ofercie Zespołu Szkół KKZ. Jest to wysokiej jakości, profesjonalny kurs pływający się z wykorzystaniem platformy do e-learningu – specyfika szkolenia gwarantuje bardzo duży komfort dla uczestnika, między innymi ze względu na fakt, że nie wymaga kłopotliwych dojazdów do miejsca odbywania się kursu oraz pozwala swobodnie dopasować tryb nauki do indywidualnych potrzeb. Czas trwania kursu zależy w głównej mierze od zaangażowania każdego uczestnika – zazwyczaj trwa on przeciętnie kilka miesięcy. Nic więc dziwnego w tym, że kurs stanowi bardzo dobrą alternatywę dla nauki w typowej szkole policealnej, która trwa 2 lata i wymaga dostosowania się do z góry narzuconego grafiku zjazdów oraz zajęć.

Kurs na technika ceramika realizowane przez szkołę KKZ posiada certyfikat ISO oraz realizuje nową podstawę programową zgodną z rozporządzeniem ministerstwa Edukacji Narodowej. KKZ są profesjonalną jednostką oświatową wpisaną do ewidencji podmiotów edukacyjnych – dzięki temu spełnia ona liczne kryteria jakości względem efektywności nauki oraz realizowanych treści dydaktycznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy pozwala uzyskać kwalifikacje w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego, a także w zakresie organizacji i kontroli procesów w przemyśle ceramicznym. Według obecnie obowiązującej podstawy programowej są to kwalifikacje oznaczane kodem Kurs AU.06 oraz Kurs AU.51. Po kursie realizowane przez szkołę KKZ otrzymuje się zupełnie identyczne kwalifikacje jak w przypadku ukończenia szkolenia w formie stacjonarnej – dokumenty poświadczające uzyskanie kwalifikacji wystawiane są na drukach zgodnych z rozporządzeniem MEN.