Technik obsługi turystycznej kwalifikacje

Technik obsługi turystycznej kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/223/technik-obslugi-turystycznej-422103-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg14--tg15/src-BlogKwalif

Każdego roku kształcenie w kierunku technika obsługi turystycznej rozpoczyna wiele osób. Jest to bardzo popularna ścieżka zawodowa, ponieważ niesie ze sobą szerokie perspektywy zawodowe oraz daje możliwość samorozwoju i ciągłego poszerzania swoich kompetencji. Do głównych zadań i obowiązków technika obsługi turystycznej należy między innymi sprzedaż i realizacja usług turystycznych, udzielanie informacji turystycznej, obsługa imprez, konferencji i organizacja czasu wolnego oraz prowadzenie hoteli, agroturystyki, hosteli i pensjonatów. Różnorodne obowiązki sprawiają, że praca w branży jest dość wymagająca. Zazwyczaj opiera się ona na kontakcie z klientem, dlatego też bardzo ważne są wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie i organizację pracy własnej. Często obowiązki zawodowe muszą być wykonywane pod presją czasu, co wiąże się z dużym stresem – osoba zatrudniona na stanowisku technika obsługi turystycznej musi być więc odporna i wytrzymała na wszelkie trudności. Umiejętności jakie powinien posiadać technik obsługi turystycznej określone są odpowiednim rozporządzeniem.

Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny posiadać kwalifikacje zawodowe w zakresie planowania i realizacji imprez oraz usług turystycznych, a także prowadzenia informacji turystycznej i sprzedaży usług turystycznych. Według nowej podstawy programowej są to kwalifikacje oznaczone odpowiednio kodem Kurs TG.14 oraz Kurs TG.15. Przyswojenie kwalifikacji i wchodzących w ich skład obowiązków kompleksowo przygotowuje do pełnienia tego zawodu. Aby uzyskać tytuł technika obsługi turystycznej oraz wymaganych kompetencji zawodowych należy zapisać się na specjalistyczny kurs kwalifikacyjny, który na polskim rynku dostępny jest między innymi w ofercie Zespołu Szkół KKZ. Szkoły KKZ są wpisane do ewidencji ośrodków szkoleniowych, posiadają uprawnienia szkoły publicznej oraz certyfikat ISO, co jest gwarancją najwyższej jakości kształcenia.

W trakcie kursu realizowana jest podstawa programowa wyznaczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a materiał podzielony jest na zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Kurs na technika obsługi turystycznej dostępny w ofercie Szkół KKZ jest wysokiej jakości szkoleniem online. Kurs internetowy, który odbywa się z wykorzystaniem e-learningu, gwarantuje identyczną efektywność nauki, jak w przypadku standardowych kursów stacjonarnych. Naukę można swobodnie pogodzić z innymi zobowiązaniami, a czas trwania kursu uzależniony jest głównie od zaangażowania uczestnika. Kurs można ukończyć przeciętnie w ciągu kilku miesięcy, co jest bardzo dobrą alternatywą dla nauki w szkole policealnej, która trwa minimum 2 lata. Nic więc dziwnego, że obecnie kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane przez Zespół Szkół KKZ (w tym kurs na technika obsługi turystycznej) są najczęściej wybieraną formą kształcenia, która od lat zbiera pozytywne opinie ze strony swoich absolwentów.