Technik obsługi turystycznej zarobki

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/223/technik-obslugi-turystycznej-422103-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg14--tg15/src-BlogZarobki

Technik obsługi turystycznej to jeden z najbardziej popularnych zawodów w branży związanej z podróżami oraz szeroko pojętą turystyką. Osoby zatrudnione na takim stanowisku mogą liczyć nie tylko na bardzo stabilne zatrudnienie (i dużą ilość ofert pracy), ale również na bardzo dobre wynagrodzenie, co jest niewątpliwie bardzo dużą zaletą pracy w tym sektorze. Jak w każdej branży wynagrodzenie technika obsługi turystycznej jest uzależnione od wielu aspektów – przede wszystkim od pracodawcy oraz firmy. Przeciętnie technik obsługi turystycznej zarabia około 3500 zł netto, choć zarobki wielu osób w tym zawodzie znacznie przewyższające tą kwotę. Na większe wynagrodzenie mogą liczyć osoby z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi, które pracują w renomowanych ośrodkach i placówkach, a także posiadają dodatkowe atuty – jak na przykład czynne prawo jazdy kat. B czy znajomość wiodących języków obcych, takich jak język angielski, niemiecki czy francuski.

Aby móc rozpocząć karierę jako technik obsługi turystycznej należy posiadać określone według rozporządzenia względem regulacji zawodu kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Można je uzyskać zapisując się na kwalifikacyjny kurs, który pozwala uzyskać uprawnienia. Szkolenie tego typu realizowane jest między innymi przez Zespół Szkół KKZ, czyli jednostkę wpisaną do ewidencji ośrodków oświatowych i profesjonalnych szkół edukacyjnych. W ofercie Szkół KKZ znajduje się internetowy kurs na technika obsługi turystycznej, który kompleksowo przygotowuje kursanta do licznych obowiązków zawodowych oraz pozwala dopasować tryb nauki do indywidualnych preferencji. Nauka odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej i bardzo łatwej w obsłudze platformy e-learningowej. Czas trwania kursu zależy w głównej mierze od zaangażowania uczestnika, ale jest zdecydowanie krótszy niż nauka w szkole policealnej, która przeciętnie trwa 2 lata. Szacuje się, że większość absolwentów kursu zakończyła szkolenie w ciągu kilku miesięcy.

Kurs internetowy ze względu na to, że realizuje podstawę programową wyznaczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i spełnia restrykcyjne warunki względem dodatkowych form kształcenia, cechuje się wysoką efektywnością nauki i jakości kształcenia, która jest porównywalną z tą, jaka jest realizowana w standardowych stacjonarnych kursach i szkoleniach. Dodatkowo kurs posiada powszechnie ceniony certyfikat ISO. Kurs realizowany przez Szkoły KKZ przygotowuje do pełnienia zawodu technika obsługi turystycznej oraz pozwala uzyskać kwalifikacje w zakresie planowanie oraz realizacji imprez i świadczenia usług turystycznych, a także prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych. Są to odpowiednio kwalifikacje oznaczane kodami Kurs TG.14 oraz Kurs TG.15.