Kurs Technik obsługi turystycznej TG.14 i TG.15 (dawniej T.13 i T.14)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/223/technik-obslugi-turystycznej-422103-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg14--tg15/src-BlogTuryst

Dynamiczny oraz bardzo szeroki rozwój branży turystycznej od dłuższego już czasu powoduje wzrost zainteresowania konsumentów na wszelkie usługi hotelarskie oraz profesjonalną organizację czasu wolnego. Wszystko to sprawia, że zawód technika obsługi turystycznej cieszy się coraz to większą popularnością oraz gwarantuje uzyskanie stabilnego zatrudnienia. Technik obsługi turystycznej ma możliwość uzyskania zatrudnienia w różnorodnych sektorach związanych z usługami turystycznymi, są to między innymi biura podróży, agencje turystyczne, lokalne ośrodki Informacji turystycznej oraz hotele i firmy zajmujące się promocją turystyczną oraz organizacją imprez okolicznościowych i innej organizacji czasu wolnego dla różnorodnych grup (dzieci, młodzieży czy pracowników poszczególnych sektorów).

Praca w zawodzie technika obsługi turystycznej wymaga posiadania odpowiednich kompetencji i umiejętności – kwalifikacje zawodowe można uzyskać poprzez odbycie profesjonalnego kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który jest dostępny między innymi w ofercie Zespołu Szkół KKZ. Kurs technik obsługi turystycznej jest szkoleniem odbywającym się przez internet, co posiada liczne walory oraz zalety. Zajęcia e-learningowe umożliwiają indywidualne rozłożenie nauki oraz procesu przyswajania materiału do potrzeb każdego kursanta. Dzięki temu, że unika się kłopotliwych dojazdów i z góry narzuconego planu zajęć (jak to jest w przypadku standardowych zajęć w szkołach policealnych i w innych kursach stacjonarnych) materiał przewidziany do kompleksowego przygotowania uczestnika kursu do pełnienia zawodu można przyswoić w bardzo krótkim czasie i uzyskać kwalifikacje zawodowe już w kilka miesięcy.

Szkoły KKZ są jednostką posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, dlatego też zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową proponowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kurs technik obsługi turystycznej pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie planowania i realizacji imprez oraz usług turystycznych (według nowej podstawy programowej są kwalifikacje określane kodem Kurs TG.14, a dawniej Kurs T.13), a także w zakresie prowadzenia informacji turystycznej i sprzedaży usług turystycznych (obecnie są to kwalifikacje Kurs TG.15, a według starej podstawy programowej Kurs T.14). Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne – dzięki temu po zakończeniu szkolenia absolwent jest gotowy do rozpoczęcia pracy i profesjonalnego świadczenia usług w branży.

Jakość kursu oraz dużą efektywność nauki potwierdza między innymi certyfikat ISO nadany Zespołowi Szkół KKZ, a także wiele pozytywnych recenzji opinii, które są pozostawione przez uczestników i absolwentów kursu. Wszystko to sprawia, że kurs wydaje się być jedyną właściwą drogą do rozpoczęcia kariery zawodowej w branży turystycznej – z pewnością ułatwi znalezienie pracy i stabilnego zatrudnienia.