Co to są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Co to są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

We wrześniu 2012 roku do systemu edukacji zawodowej została dołączona nowa forma kształcenia, jaką są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Czym jest taki kurs i kto może z niego skorzystać?

KKZ – co to takiego?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to forma kształcenia zawodowego, dzięki której można zdobyć nowe lub uzupełnić już nabyte kwalifikacje. Uczestnictwo w nim nie wymaga wcześniej nabytego wykształcenia, jest to więc świetny wybór dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli podjąć wcześniejszej nauki zawodu. Osoby, które chcą się przekwalifikować, zdobyć nowy zawód lub poszerzyć kompetencje, również mogą skorzystać z tej formy nauki. Dzięki temu w dość szybkim czasie będą mogły rozpocząć pracę z nowymi umiejętnościami. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Jego pozytywne ukończenie skutkuje otrzymaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowej i tym samym prawo do wykonywania pracy w zawodzie.

Ile trwa kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Ukończenie kursu trwa zazwyczaj kilkaset godzin, dokładna ilość zależy od kierunku. Warto jednak zwrócić uwagę, że podczas zajęć przekazywane są wiadomości wyłącznie z zakresu obranej tematyki – nie ma tu przedmiotów tzw. ogólnokształcących czy dodatkowych – kursant zdobywa wiedzę wyłącznie z obszaru, którym jest zainteresowany. Czas przeznaczony na kurs jest więc całkowicie przeznaczony na naukę nowej umiejętności. 

W przypadku odbywania kwalifikacyjnego kursu zawodowego w formie online – dokładny czas trwania jest uzależniony od kursanta, gdyż ta forma nauki jest nastawiona na kształcenie indywidualne – w każdej chwili można wrócić do przekazanych materiałów, powtórzyć temat lub odświeżyć nabyte już informacje.

Gdzie można się zapisać na KKZ?

Kursy zawodowe przeprowadzają głównie szkoły dla dorosłych, ale nie tylko. Takie szkolenia oferują również:

  • szkoły publiczne i niepubliczne, prowadzące kształcenie zawodowe,
  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego,
  • podmioty prowadzące działalność oświatową, posiadające akredytację kuratora oświaty,
  • instytucje rynku pracy, działające na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

Szkolenie odbywa się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Możliwa jest również nauka za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, czyli online – dzięki temu nawet osoby, które z różnych przyczyn nie mają czasu na codzienne dojazdy, mogą wybrać dla siebie dogodną formę nauki i zdobyć nowe kwalifikacje. Kursy prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18-go roku życia.