Kurs Technik Elektryk EE.05 i EE.26 (dawniej E.7, E.8 i E.24)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/210/technik-elektryk-311303-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee05-ee26/src-BlogElektryk

Osoby, które wykonują zawód elektryka głównie zajmują się montażem, instalacją i naprawą systemów elektrycznych. Obowiązki te mogą się różnić w zależności od wykształcenia i zdobytych umiejętności. Projektowanie instalacji i sieci elektrycznych zgodnych z dokumentacją techniczną, uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych, a także wykonywanie przeglądów technicznych stanowią kanon umiejętności takiej osoby, choć z biegiem czasu i postępującą innowacyjnością zasób ten ulega nieustannym zmianom. Oświetlenie, ogrzewanie elektryczne, czuwanie nad ich poprawną pracą, to kwestie, bez których wielu z nas nie może się obyć w swojej codzienności. Stąd też zawód technika elektryka jest ważny i takich osób najprościej rzecz ujmując nie może nigdy zabraknąć.

Zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów w zasadzie nie maleje, stąd też sprawy w swoje ręce wziął Zespół Szkół KKZ. To jednostki oświatowe działające na tych samych prawach co szkoły publiczne. Specjaliście działający w tych strukturach wpadli na świetny pomysł. Stworzyli specjalną platformę edukacyjną, która dostępna jest przez całą dobę, każdego dnia tygodnia.

Nauka w swoim własnym fotelu? Perspektywa zmiany swojej sytuacji zawodowej bez jakiegokolwiek wysiłku? Metody e-learningowe to możliwość skupienia się tylko i wyłącznie na nauce, a nie na dodatkowych kwestiach takich jak dojazd, wyżywienie czy wynajem pokoju hotelowego. Zespół Szkół KKZ to renomowane jednostki oświatowe w Polsce, których działania są oznaczone certyfikatem jakości ISO. Poza tym funkcjonowanie tych placówek oświaty jest w pełni uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dowodem na to jest także wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych, dzięki czemu nawet osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie internetowego szkolenia technika elektryka o podstawie programowej Kurs EE.05 i Kurs EE.26, a dawniej Kurs E.7, Kurs E.8 i Kurs E.24.

Bez konieczności wyjeżdżania do ośrodka stacjonarnego można zdobyć certyfikat będący namacalnym dowodem na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu elektryka. Zarówno osoby uczęszczające na stacjonarne kursy, jak i te uczące się przez Internet otrzymują niemal identyczne dokumenty, na analogicznych wzorach powszechnie obowiązujących. Nie ma najmniejszego powodu, aby zwlekać z podjęciem decyzji o wyborze kierunku swojej edukacji. Wystarczy włączyć swój komputer, opłacić abonament za kurs internetowy technika elektryka i zagłębiać się systematycznie w udostępnione materiały edukacyjne. Już po kilku tygodniach można nadrobić wszelkie niezbędne zaległości pozwalające na rozpoczęcie pierwszych konserwacji instalacji elektrycznych.