Technik Usług Kosmetycznych kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/199/technik-usług-kosmetycznych-514207-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au61--au62-/src-BlogKwalif

Technik usług kosmetycznych oraz zawód kosmetyczki bardzo często są ze sobą utożsamiane. Nie jest to do końca poprawne, ponieważ są to dwa odrębne zawody. Przede wszystkim technik usług kosmetycznych posiada o wiele większe kompetencje zawodowe – aby móc pracować na takim stanowisku niezbędne jest posiadanie tytułu zawodowego, który jest potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji. Aby móc zostać technikiem usług kosmetycznych można zapisać się do szkoły policealnej – nauka jest jednak bardzo kosztowna oraz długotrwała (co najmniej 4 semestry nauki, czyli 2 lata). Alternatywnym i lepszym rozwiązaniem jest zapisanie się na specjalistyczny kurs internetowy, który pozwala uzyskać wymagane w zawodzie (określone wytycznymi prawnymi) kwalifikacje zawodowe.
Kurs technika usług kosmetycznych dostępny jest między innymi w ofercie Zespołu Szkół KKZ (jednostka wpisana do ewidencji szkół i podmiotów szkoleniowych). Podczas szkolenia realizowana jest podstawa programowa zgodna z wytycznymi MEN – nauka trwa około kilku miesięcy i ze względu na fakt, że odbywa się za pomocą platformy e-learningowej w dużej mierze zależy od czasu poświęconego na naukę oraz indywidualnego zaangażowania samego uczestnika.

Panel do obsługi kursu jest bardzo intuicyjny oraz wygodne w użytkowaniu. Dzięki szkoleniu online każdy uczestnik kursu może swobodnie dopasować tryb i formę nauki do swoich możliwości oraz indywidualnych preferencji. Materiał dydaktyczny przygotowany jest przez wykwalifikowaną kadrę oraz zawiera różnorodne zagadnienia – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Pozwala to na uzyskanie kompleksowych kompetencji zawodowych, które są przydatne w pracy.

Dzięki kursowi kwalifikacyjnemu na technika usług kosmetycznych realizowanego przez Szkoły KKZ każdy absolwent otrzymuje stosowne potwierdzenie kwalifikacji – daje to możliwość wykonywania zabiegów kosmetycznych w obrębie twarzy (według nowej podstawy programowej kwalifikacje Kurs AU.61, dawniej Kurs A.61) oraz przeprowadzania zabiegów kosmetycznych ciała oraz dłoni i stóp (nowa podstawa programowa Kurs AU.62, stara podstawa programowa – Kurs A62).

Wiedza przekazywana uczestnikom w trakcie kursu jest nowoczesna i aktualna – w dużej mierze bazuje na najnowszych badaniach oraz osiągnięciach z zakresu kosmetologii. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody oraz certyfikaty, jakie na przełomie ostatnich lat zdobył Zespół Szkół KKZ realizujący szkolenie – jest to między innymi powszechnie znany i ceniony certyfikat ISO. Dzięki temu wszystkiemu, kurs technika usług kosmetycznych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – liczne pozytywne recenzje potwierdzają jego wartość oraz dużą efektywność kształcenia. Przede wszystkim jednak, dzięki szkoleniu wiele osób znalazło pracę w wymarzonym zawodzie.