Jak zostać elektrykiem?

jak zostać elektrykiem?

KOD ZAWODU: 741103

Obecnie zawód elektryka jest jednym z najbardziej pożądanych zawodów na rynku. Ponieważ przez długi okres nie był chętnie wybieranym kierunkiem do nauki, brakuje specjalistów w tej dziedzinie – dlatego też uprawnienia elektryka gwarantują zlecenia i wysokie zarobki w miarę zdobywanego doświadczenia.

Czym zajmuje się elektryk?

Elektryk zajmuje się wszelkiego rodzaju instalacjami elektrycznymi. Do jego zadań należy przede wszystkim montaż, uruchomienie, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacji czy sieci. Przy dodatkowych uprawnieniach oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych – jak np. lęk wysokości, mogą również podjąć się pracy z napowietrznymi liniami elektrycznymi. 

Jest bardzo wiele rodzajów zleceń dla elektryków – zależne to jest też od zakresu uprawnień i rodzaju firmy, w której pracują. Ogólnie jednak można wymienić takie zadania, jak:

  • montaż, uruchomienie, konserwacja i naprawa instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych,
  • diagnostyka stanu izolacji,
  • lokalizacja uszkodzeń i dokonywanie napraw,
  • dobór zabezpieczeń,
  • projektowanie instalacji,
  • wykonywanie pomiarów oraz prób,
  • ocena stanu technicznego urządzeń elektrycznych

Elektryk powinien umieć czytać dokumentację, rysunki i schematy techniczne, gdyż poza projektowaniem nowych instalacji, jest to niezbędna umiejętność, aby odnaleźć ewentualne źródła usterek. Przydają się też zdolności manualne, analityczne, a często także sprawność fizyczna, aby móc wejść w miejsca trudno dostępne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Osoby chcące zajmować się pracą z energią elektryczną powinny wykazywać się opanowaniem, dokładnością, skrupulatnością, a także odpowiedzialnością – błędy w pracy elektryka mogą być tragiczne w skutkach. Niezbędne jest więc tutaj nabycie odpowiednich kwalifikacji. 

Jak zdobyć zawód elektryka?

Jest kilka ścieżek edukacyjnych, aby móc zostać elektrykiem. Może to być ukończenie szkoły zawodowej o odpowiednim kierunku lub technikum. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, można się przekwalifikować za pomocą kursu elektryka – pozwala to uzyskać nowy zawód i zostać elektrykiem bez ukończenia szkoły branżowej. 

Podczas zajęć kursanci zdobywają wiedzę niezbędną do pracy z energią elektryczną, są również przygotowani do zdania egzaminu organizowane przez OKE, dzięki któremu uzyskają potwierdzenie swoich kwalifikacji, co pozwoli podjąć się profesji elektryka. Otrzymanie dyplomu otwiera drogę do wymarzonej pracy oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji dzięki różnego rodzaju szkoleniom specjalistycznym.

Gdzie może pracować elektryk?

Elektrycy znajdują zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach jako pracownicy wewnętrzni, dbający o sieci firmowe; mogą pracować w firmach budowlanych lub montażowych, dbając o projektowanie i montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, a także w przedsiębiorstwach państwowych – tam również potrzebują specjalistów, którzy zadbają o infrastrukturę przesyłową.

Dużym atutem w tym zawodzie jest możliwość założenia własnej działalności i samodzielne zdobywanie zleceń, takich jak różnego rodzaju naprawy, remonty czy instalacje – obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się np. fotowoltaika, którą trzeba prawidłowo podłączyć. Jest to zawód z przyszłością, który daje bardzo wiele satysfakcji.