Kurs technik budownictwa wodnego BD.09 i BD.28 (B.13 i B.31)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/357/technik-budownictwa-wodnego-311205-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd09--bd28/src-BlogBudWod

Technik budownictwa wodnego to prężnie rozwijający się zawód, wobec czego zapotrzebowanie na specjalistów jest dość duże, co wynika z bardzo szerokiego rozwoju branży. W swojej pracy technik budownictwa wodnego zajmuje się wieloma kwestiami, między innymi: regulacją cieków wodnych, czyli na przykład oczyszczaniem zbiorników wodnych czy koryt rzek; konserwacją, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych, a także wykonywaniem pomiarów hydrometrycznych. Jest to praca bardzo odpowiedzialna – wykonywanie zawodowych obowiązków wymaga bardzo dobrej znajomości specyfiki zawodu i zagadnień technik związanych z budownictwem wodnym.

Aby móc pracować w zawodzie technika budownictwa wodnego niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych – można je uzyskać zapisując się na specjalistyczny kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany przez jednostki oświatowe, na przykład Zespół Szkół KKZ. W ofercie Szkół KKZ kurs technik budownictwa wodnego prowadzony jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej – jest to nowoczesny i w pełni profesjonalny kurs internetowy, gwarantujący w sposób kompleksowy przygotowanie do pełnienia zawodu. Każdy absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego technika budownictwa wodnego otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonywania robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (kod zawodowy Kurs BD.09) oraz organizacji robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (kod zawodu Kurs BD.28). Wcześniej te kwalifikacje zawodowe określane były odpowiednio kodami (Kurs B.13 i Kurs B.31).

Uzyskane w trakcie kursu kwalifikacje są potwierdzone zaświadczeniami na drukach zgodnych z MEN oraz uwzględnianych powszechnie jako wartościowe i w pełni przygotowujące do pełnienia zawodu. Kurs realizuje nową podstawę programową, a zakres dydaktyczny materiałów omawianych w trakcie kursu stanowią zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do zawodowych obowiązków. Program zajęć jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoły KKZ dla swoich kursów posiadają certyfikaty ISO, które są potwierdzeniem wysokiej jakości kursów – wyróżnienie tego typu przyznawane jest naprawdę nielicznym, którzy spełnią określone wymogi oraz wytyczne. Wszystko to sprawia, że kursy realizowane przez Zespół Szkół KKZ cieszą się bardzo dużą popularnością, a grono zadowolonych absolwentów kursów ciągle wzrasta – dzięki poszerzaniu swoich kompetencji zawodowych lub uzyskaniu nowych kwalifikacji wiele osób znalazło świetną i dobrą pracę w wymarzonym zawodzie. Zadowolone opinie i recenzje to najlepsza rekomendacja kursów oraz szkoleń.