Kurs Technik chłodnictwa i klimatyzacji EE.15 i EE.16 (dawniej E.30 i E.31)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/304/technik-chlodnictwa-i-klimatyzacji-311929-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee15--ee16/src-BlogChłodnictwo

Dlaczego warto obrać ścieżkę technika chłodnictwa i klimatyzacji? Przede wszystkim ta branża rozwija się w bardzo szybkim tempie, jak nigdy dotąd i wielu pracodawców potrzebuje specjalistów. Rośnie też liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych czy też klimatyzacyjnych, gdyż zaczynają one występować we wszystkich dziedzinach naszego życia. Wymagają oczywiście odpowiedniego zaprojektowania, wyprodukowania, sprawnego montażu, a także uruchomienia, regulacji, naprawy, a czasami też konieczna jest wymiana. Nie gasną też potrzeby polskiego rynku pracy, któremu doskwiera brak specjalistów na tym stanowisku. Brakuje monterów, techników chłodnictwa i klimatyzacji. Dopiero od 2014 roku zintensyfikowano działania polskich szkół, aby kształcić osoby zainteresowane tym kierunkiem.

Swoje działania wzmógł także Zespół Szkół KKZ, czyli jednostki oświatowe, które działają na tych samych prawach co szkoły publiczne. W pełni popierane w wytrwałym dążeniu do doskonałości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyły nowy model nauczania. Otóż w wyniku wielomiesięcznych działań, setek rozmów powstała platforma edukacyjna, która pełni formę internetowego kursu technika chłodnictwa i klimatyzacji. Jest ona zgodna pod każdym względem wobec najnowszej podstawy programowej, czyli tych oznaczonych sygnaturami Kurs EE.15 i Kurs EE.16, które dawniej nazywano Kurs E.30 i Kurs E.31. Metoda e-learningu jest nieporównywalnie bardziej komfortowa niż stacjonarna forma zajęć. Tutaj nie mamy do czynienia z innymi, obcymi ludźmi, którzy często stanowią czynnik stresogenny dla kursanta. Wszystko może odbywać się w domowym zaciszu i wielu innych miejscach. Tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy, z każdej lokalizacji można zgłębiać wiedzę na temat chłodnictwa i klimatyzacji. Ta ważna obecnie profesja po zakończonym kursie internetowym zostanie potwierdzona dokumentem, który drukowany jest na identycznych szablonach MEN, co w wypadku nauki w formie stacjonarnej.

Należy też wspomnieć, że usługa świadczona przez Zespół Szkół KKZ sięga standardów certyfikatu ISO. Uprawnienia są ważne na terenie całej Europie, a sama placówka oświatowa jest wpisana w rejestrze instytucji szkoleniowych. To pozwala wielu osobom na częściową lub całościową refundację w Urzędzie Pracy, środków przeznaczonych na cel własnego rozwoju. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale popularność tej formy nauki nie słabnie, a wzrasta z każdym rokiem. Dzięki czemu rynek pracy zostanie pod względem techników chłodnictwa i klimatyzacji w pełni zaspokojony. Szkolenie takiej osoby nie musi trwać dwa lata, jak to w przypadku zajęć stacjonarnych, a krócej, wystarczy czasami niekiedy kilka miesięcy.