Kurs Technik Hotelarstwa TG.12 i TG.13 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/202/technik-hotelarstwa-422402-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg12--tg13/src-BlogWrocław

Technik hotelarstwa jest osobą wykwalifikowaną w świadczeniu kompleksowych oraz fachowych usług dla gości hotelowych. Zazwyczaj praca ta wiąże się z obsługą klientów oraz prowadzeniem działań na recepcji hotelowej. W zależności od podmiotu zatrudniającego, niektórzy technicy hotelarstwa zajmują się również obsługą i organizacją różnorodnych targów, kongresów czy wydarzeń odbywających się na terenie danego hotelu oraz prowadzeniem korespondencji, rezerwacji oraz obsługi systemu informatycznego.

Liczne obowiązki, jakie ciążą na każdym pracowniku w tej branży wymagają od osób zatrudnionych w charakterze obsługi hotelowej posługiwania się tytułem zawodowym technika hotelarstwa oraz określonych kwalifikacji zawodowych. W ubiegłym roku (na przełomie października i listopada) kurs dla kandydatów na technika hotelarstwa prowadzony był między innymi we Wrocławiu oraz w innych miastach na terenie Polski. Dla tych osób, które nie mogły z jakiś względów rozpocząć szkolenia lub dopiero teraz zdecydowały, że chcą kształcić się w tym kierunku, Zespół Szkół KKZ przygotował profesjonalny kurs internetowy, który pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz tytułu technika hotelarstwa.

Każdy z uczestników po zapisaniu się na kurs realizowany przez Szkoły KKZ otrzymuje dostęp do panelu szkoleniowego. Znajdują się tam tematycznie rozłożone działy materiału, które obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z wykonywaniem zawodu. Opanowanie treści zgodnych z podstawą programową i wytycznymi narzuconymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest gwarancją otrzymania kwalifikacji technika hotelarstwa. Kompetencje zawodowe w zakresie profesjonalnego planowania i realizacji usług w recepcji (kwalifikacje TG.12) oraz kompleksowej obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (kwalifikacje TG.13) są niezbędne, aby móc prawidłowo świadczyć różnorodne obowiązki z zakresu obsługi hotelarskiej oraz uzyskać tytuł zawodowy technika hotelarstwa.

Pozytywnie zakończony kurs pozwala uzyskać pracę w hotelach oraz w firmach zajmujących się świadczeniem usług hotelarskich, a także w biurach turystycznych oraz apartamentach i pensjonatach. W ten sposób można uzyskać stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki finansowe i socjalne za wykonywanie swojej pracy. Warto zaznaczyć, że internetowy kurs dostępny w ofercie Zespołu Szkół KKZ charakteryzuje się bardzo wysoką jakością kształcenia, co potwierdzają między innymi zadowolone opinie uczestników szkoleń. Dodatkowo kurs na technika hotelarstwa posiada certyfikat ISO, który przyznawany jest wyłącznie najlepszym kursom w swojej kategorii. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia może mieć pewność,że w ramach kursu dostaje wszystko to, co najlepsze.