Technik Hotelarstwa zarobki

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/202/technik-hotelarstwa-422402-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-tg12--tg13/src-BlogZarobki

Choć technik hotelarstwa jest stosunkowo nowym zawodem na polskim rynku pracy, cieszy się on bardzo dużą popularnością oraz uznaniem. Technik hotelarstwa może liczyć na wyśmienite zarobki – wynagrodzenie finansowe jest uzależnione w głównej mierze od miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Każdego roku w kształcenie w tym kierunku rozpoczyna wiele młodych osób, które chcą pracować w tym zawodzie.

Najpopularniejszą drogą kariery zawodowej do uzyskania tytułu technika hotelarstwa są specjalistyczne kursy kwalifikacyjne, które pozwalają na zdobycie tytułu zawodowego oraz kompetencji wymaganych w zawodzie. W szczególności polecany jest kwalifikacyjny internetowy kurs zawodowy na technika hotelarstwa dostępny w ofercie Zespołu Szkół KKZ (Kurs TG.12 i TG.13). Wśród licznych jego zalet należy wymienić przede wszystkim realizację podstawy programowej zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, liczne certyfikaty (np. certyfikat ISO) oraz nagrody dla Szkół KKZ za realizację swoich kursów oraz wysoką jakość kształcenia.

Kurs kwalifikacyjny jest doskonałą alternatywą dla nauki w szkołach policealnych, ponieważ gwarantuje uzyskanie tych samych kwalifikacji (na druku zgodnym z MEN), a wymaga krótszego czasu nauki oraz daje możliwość dostosowania kształcenia do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

W trakcie kursu realizowane są różnorodne tematy, które umożliwiają profesjonalne świadczenie usług hotelarskich – m.in. prawidłową obsługę klienta, prowadzenie dokumentacji, obsługę programów informatycznych (do realizacji płatności, tworzenia rezerwacji). Szkolenie przedstawia również podstawowe zagadnienia związane z właściwą kulturą osobistą względem każdego klienta i sposobem zachowania się w różnych sytuacjach, jakie może spotkać w trakcie pełnienia służbowych obowiązków.

Okres nauki w przypadku internetowego kursu realizowanego przez Zespół Szkół KKZ jest znacznie krótszy niż w przypadku szkół policealnych, co jest niewątpliwie kolejną zaletą szkolenia. Nad przygotowanie materiału dydaktycznego, który przedstawiony jest w kursie, czuwa wykwalifikowane grono specjalistów – są to wyłącznie osoby, które od lat zajmują się nauczaniem oraz są pracownikami jednego z sektorów hotelarstwa. Materiał przygotowany jest z najwyższą dokładnością, a selekcja materiałów pozwala na przedstawienie wyłącznie ważnych z perspektywy świadczenia zawodu aspektów i bez niepotrzebnych dodatków. Zakres tematyczny omawianych treści jest zgodny z aktualnymi standardami obowiązującymi w Polsce oraz na całym świecie, co pozwala na kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia zawodu – zarówno na terenie kraju, jak i w europejskich czy światowych hotelach oraz pensjonatach, co daje bardzo szerokie perspektywy dalszego rozwoju i kariery w branży.