Kurs technik inżynierii środowiska i melioracji RL.23 i RL.24 (dawniej R.23 i R.24)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/281/technik-inzynierii-srodowiska-i-melioracji-311208-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-rl23--rl24/src-BlogInżŚrod

Technik inżynierii środowiska i melioracji jest specjalistą w zakresie budowy oraz nadzorowania prac w branży wodno-inżynierskiej. W swojej pracy zajmuje się również utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej. W ostatnich latach ten kierunek kształcenia cieszy bardzo dużą popularnością – nic w tym dziwnego, ponieważ branża ta bardzo dobrze się rozwija i gwarantuje duże możliwości zrobienia wartościowej kariery zawodowej. Praca

technika inżynierii środowiska i melioracji jest bardzo wymagająca i wymaga bardzo dobre umiejętności współpracy w grupie, a także organizacji pracy własnej. Bardzo często specjaliści w tym fachu pracują w bardzo trudnych warunkach oraz są narażeni na przewlekłość stres, który może negatywnie odbijać się na zdrowiu. Z pewnością jednak ta praca jest bardzo satysfakcjonujące oraz niesie bardzo duże perspektywy dalszego rozwoju. Aby zapoczątkować swoją karierę jako technik inżynierii środowiska i melioracji warto jest zapisać się na specjalistyczny kurs kwalifikacyjny, który pozwala zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe. Żeby w ogóle móc przystąpić do pracy w zawodzie należy posiadać kompetencje zawodowe w zakresie organizacji i prowadzenia robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz organizacji i prowadzenia robót melioracyjnych. Według nowej podstawy programowej są to kwalifikacje oznaczane odpowiednio kodem Kurs RL.23 i Kurs RL.24 (dawniej Kurs R.23 i Kurs R.24). Wśród najlepszych kursów przygotowujących do pełnienia tego zawodu największym uznaniem cieszy się internetowy kurs na technik inżynierii środowiska i melioracji dostępny w ofercie Zespołu Szkół KKZ.

Kurs ten charakteryzuje się bardzo dużym profesjonalizmem oraz przystępną i wygodną dla uczestników formą kształcenia – jest to bowiem kurs online z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy kursant może swobodnie dopasować formę i tryb nauki do swoich potrzeb (np. życia prywatnego czy innych obowiązków). Kurs na technika inżynierii środowiska i melioracji dostępny w ofercie Szkół KKZ prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i obejmuje nową podstawą programową. Kurs uhonorowany z certyfikatem ISO który jest poświadczeniem profesjonalizmu oraz najwyższej jakości. W trakcie kurs omawiane są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne,a każdy uczestnik przez cały czas trwania szkolenia może liczyć na fachową pomoc ze strony kadry – wszystko to gwarantuje kompleksowe przygotowanie do pełnienia zawodu oraz pełne zadowolenie wszystkich uczestników (co potwierdzają opinie i recenzje absolwentów różnych kursów organizowanych przez KKZ).