Technik renowacji elementów architektury kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/278/technik-renowacji-elementow-architektury-311210-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd26--bd27/src-BlogKwalif

Technik renowacji elementów architektury to osoba od której w dużej mierze zależy wygląd oraz prezentacja wielu zabytków i budowli, które wchodzą w skład dziedzictwa narodowego. To właśnie osoba z takim wykształceniem zawodowym odpowiada za renowację oraz naprawę konstrukcji czy zabytków architektury. Zawód ten w ostatnim czasie bardzo prężnie się rozwija i może liczyć na wiele bardzo korzystnych ofert pracy, które gwarantują stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre wynagrodzenie finansowe. Niewątpliwie ten fakt wpływa na popularność zawodu – każdego roku kształcenie kierunkowe w tej branży rozpoczyna wiele młodych osób oraz aktualnych pracowników, którzy chcą się przebranżowić.

Technik renowacji elementów architektury powinien posiadać określone wykształcenie zawodowe – kwalifikacje można uzyskać między innymi poprzez zapisanie się na specjalistyczny kurs zawodowy, który pozwala uzyskać niezbędne w zawodzie kompetencje. Kurs technik renowacji elementów architektury dostępny jest w ofercie wielu firm. Wśród nich prawdziwym liderem cieszącym się największa popularnością jest Zespół Szkół KKZ. Kurs na technika renowacji elementów architektury jest wysokiej klasy kursem internetowym (szkoła gwarantuje dostęp do panelu e-learningowego), który pozwala uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną ze względu na obowiązkowe praktyki w trakcie szkolenia. Kurs realizowany przez Szkoły KKZ pozwala otrzymać kwalifikacje w zakresie prowadzenie prac renowacyjnych elementów architektury (kwalifikacje oznaczane kodem Kurs BD.27) oraz wykonywania i renowacji detali architektonicznych (kwalifikacje oznaczane kodem Kurs BD.26). Po zakończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego absolwent otrzymuje stosowną dokumentację, która jest potwierdzeniem uzyskanych kompetencji. Przeciętny kursant realizuje materiał dydaktyczny obowiązujący w kursie przez okres 3-4 miesięcy – czas trwania nauki w dużej mierze zależy od zaangażowania uczestnika i czasu jaki poświęca on na naukę. Jest to znacznie szybki okres czasu niż w przypadku nauki w szkołach policealnych, gdzie nauka zazwyczaj trwa 2 lata i obejmuje 4 semestry.

Kurs posiada certyfikat ISO, który przyznawany jest najlepszym kursom na rynku – dla jednostki oświatowej jaką jest Zespół Szkół KKZ jest to niewątpliwie bardzo duże wyróżnieni na tle konkurencji oraz bardzo wartościowa nagroda potwierdzająca wysoką jakość kształcenia. W trakcie kursu realizowana jest podstawa programowa zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki temu każdy uczestnik kursu może być pewien, że wraz z kursem otrzymuje profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pełnienia zawodu.