Kurs technik renowacji elementów architektury BD.26 i BD.27 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/278/technik-renowacji-elementow-architektury-311210-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd26--bd27/src-BlogWrocław

Wiele osób jest zdania, że zawód technika renowacji elementów architektury jest wprost stworzony dla osób z artystyczną duszą. Tak naprawdę jednak idealnie w tym zawodzie spełnią się osoby, które przede wszystkim posiadają bardzo dużo cierpliwości oraz nie nudzi ich żmudna oraz ciężka praca. Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Przede wszystkim są to wszelkie instytucje oraz organy administracji państwowe, które zajmująca się ochroną zabytków kultury i dziedzictwa narodowego, a także w różnorodnych muzeach, kompleksach turystycznych oraz firmach zajmujących się dekoratorstwem przemysłowym i projektowaniem budynków (np. firmy budowlano-architektoniczne).

Wykształcenie niezbędne do pracy jako technik renowacji elementów architektury można uzyskać między innymi biorąc udział w specjalistycznym kursie zawodowym. W ostatnim czasie tego rodzaju kurs odbył się między innymi na terenie Wrocławia. Dla wszystkich osób, które wówczas nie dały rady skorzystać z tego kursu bardzo ciekawą propozycję przygotowała Zespół Szkół KKZ. To profesjonalna jednostka szkoleniowa wpisane do ewidencji szkół oświatowych w swojej ofercie posiada profesjonalny kurs internetowy przygotowujący w sposób kompleksowy do pełnienia zawodu technik renowacji elementów architektury. W trakcie kursu omawiane są zarówno zagadnienie czysto teoretyczna, jak również te poruszające praktyczne elementy zawodu i szlifowanie poszczególnych umiejętności praktycznych. Ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania i renowacji detali architektonicznych oraz prowadzenia prac renowacji elementów architektury. Według nowej podstawy programowej, która jest realizowana w trakcie kursu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej kwalifikacje te określane są kodami BD.26 i BD.27.

Wśród licznych zalet kursu należy wymienić przede wszystkim fakt, że jest on uhonorowany certyfikatem ISO potwierdzającym wysoką jakość kształcenia. Dodatkowe czas trwania kursu jest znacznie krótszy niż w przypadku nauki w szkole podyplomowej – kurs możliwy jest do zrealizowania przeciętnie w trakcie kilku miesięcy. Czas trwania nauki uzależniony jest przede wszystkim od zaangażowania uczestnika, ponieważ nauka w kursie jest w dużej mierze indywidualna – organizatorzy nie narzucają czasu, który należy poświęcić na przyswojenie materiału, dając uczestnikom kursu bardzo dużą swobodę oraz możliwość elastycznego dopasowania nauki do własnych potrzeb. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje stosowną dokumentację, która jest poświadczenie uzyskanych kwalifikacji.