Kurs technik spedytor AU.31 (dawniej A.28 i A.29)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/245/technik-spedytor-333108-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au31/src-BlogSpedytor

Realizacja czynności związanych z przewozem określonych ładunków nie musi odbywać się za pośrednictwem własnej floty czy też pracowników. Wiele przedsiębiorstw w Polsce korzysta z usług outsourcingowych, czyli zewnętrznych firm spedycyjnych. Jedną z kluczowych osób w tej całej układance jest spedytor. Spedycja, to nie to samo co przewóz, a dokładnie organizacja przewozu ładunków oraz czynności dodatkowych, dotyczących określonej specyfiki. W ten sposób technik spedytor jest odpowiedzialny za prawidłowe przemieszczanie się i organizację tego przedsięwzięcia przez ładunek, tj. jego dowóz, odwiezienie, załadunek, wyładunek, przeładunek, jak i sam przewóz.

Z wagi jaką przywiązuje się do kwestii transportu pojawia się coraz większe zapotrzebowanie wśród pracodawców, którzy chcą młodych, doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Z tego też powodu Zespół Szkół KKZ sprawił, że furtka do tego zawodu może otworzyć się znacznie wcześniej niż w przypadku szkół stacjonarnych. Zespół Szkół KKZ to jednostki oświatowe, które działają na tych samych warunkach, co pozostałe placówki edukacyjne, lecz inwestują w innowacyjne metody nauczania. Do takich należy z pewnością internetowy kurs technik spedytor, który prowadzony metodą e-learningową zyskuje na coraz większej popularności. Cały tryb edukacyjny toczy się zgodnie z regułami nowej podstawy programowej AU.31, która jest równoznaczna dawnym A.28 i A.29. Nie tylko cieszyć może zaspokojenie pracodawców, ale także całego polskiego rynku, który uzależniony jest od usług transportowych. Gdyby nie Zespół Szkół KKZ, to nie wiadomo, co byłoby za kilka lat z polską logistyką towarów i usług. Jednak nie ma co gdybać, gdyż na straży odpowiedniego poziomu edukacji stoją Zespoły Szkół KKZ. Zdobycie tytułu zawodowego po kilku miesiącach? Możliwe, a z pewnością systematyczna nauka w domu, to istotna szansa na realizację swoich marzeń krócej niż dwa lata, jak ma to miejsce w szkołach publicznych.

Wygoda, komfort jaką może rozkoszować się każdy kursant podczas swojej nauki pozwala na rozpoczęcie praktyk zawodowych, które w żaden sposób nie będą kolidowały z zajęciami. Kursant sam ustala, jak ma wyglądać jego harmonogram zajęć. Internetowy kurs technik spedytor to szansa dla wielu, którzy wcześniej nie byli w stanie umiejętni zagospodarować swoim czasem. Pełne poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, wysoka zdawalność egzaminu przez absolwentów na szczeblu CKE oraz usługa świadczona na podstawie certyfikatu ISO, to wszystko otwiera wszechświat możliwości przed osobą, która chce się rozwijać w branży transportu i logistyki.