Kurs technik technologii chemicznej AU.08 i AU.56 (dawniej A.6 i A.56)

Kurs technik technologii chemicznej AU.08 i AU.56

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/254/technik-technologii-chemicznej-311603-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au08--au56/src-BlogTechChem

Jednym z zawodów uznanych za przyszłościowy jest technolog chemiczny. Coraz więcej firm tworzy własne działy badawcze, aby samemu pozyskiwać czy produkować wyroby, żeby stać się jednostką bardziej niezależną. Właśnie przez takie podejście na rynku pracy jest bardzo dużo ofert dla technologów chemicznych. Takie osoby mogą pracować nie tylko w laboratorium, ale też na szczeblach kierowniczych. Dlatego zdobycie kwalifikacji w tym zawodzie przez osoby, które interesują się tą tematyką może być bardzo korzystne. Obecnie wystarczy kurs technik technologii chemicznej Kurs AU.08 i Kurs AU.56 (dawniej Kurs A.6 i Kurs A.56), po którym można zapisać się na egzamin do CKE, aby uzyskać tytuł technika.

Jakich kwalifikacji zawodowych potrzebuje osoba interesująca się tym zawodem? Kwalifikacje jako technik będą wystarczające, ponieważ można tu zdobyć specjalizację oraz co ważniejsze uczy się i praktyki, i teorii. Natomiast warto wiedzieć czym dokładnie zajmuje się technik technologii chemicznej. Do jego zadań zawodowych należy między innymi uczestniczenie w procesach w przemyśle chemicznym czy też nadzorowanie ich przeprowadzania. Ponadto taka osoba zajmuje się też przeprowadzaniem prób laboratoryjnych czy technologicznych dla nowych wyrobów. Ma też wpływ na modernizowanie produkcji czy odpowiada za prowadzenie prac wdrożeniowych. Także musi umieć obliczać normy i zużycia surowców, materiałów i roboczo godzin, które są potrzebne do prowadzenia procesu produkcyjnego. Można powiedzieć, że są to zadania bardzo odpowiedzialne, do których wykonywania potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

A właśnie taką wiedzę można zdobyć podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół KKZ, które organizują także kurs technika technologii chemicznej. Warto wiedzieć, że jest to kurs online, a więc zapisać się mogą na niego także osoby pracujące czy uczące się w szkołach dziennych, a nawet w weekendowych. Dzięki nauce na platformie e-learningowej samodzielnie decyduje się o czasie nauki. Taki kurs obejmuje ponad 1026 godzin nauki, w tym 160 godzin praktyk zawodowych. Jeśli wybierze się obie specjalizacje tj. AU.08 (A.6) i AU.56 (A.56). Mimo to właśnie dzięki mobilności kursu można go ukończyć nawet w 3-4 miesiące nie rezygnując z innych zajęć.

Szkoły KKZ spełniają wymagania MEN, a sam program kursu zgodny jest z wyznaczoną podstawą programową dla tego zawodu. Po prostu forma nauczania jest inna, bardziej korzystna dla kursantów. Ponadto Szkoły KKZ mają też certyfikat ISO 9001:2015 co potwierdza jakość ich usług. Dlatego nie ma obaw, że zajęcia będą okrojone z wiadomości czy też sam kurs będzie nieciekawy. Kontrolę nad przekazywaną wiedzą ma MEN, a więc naprawdę można na kursie nauczyć się tego samego co w tradycyjnej szkole.