Kurs Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej BD.17 i BD.18 (dawniej B.21 i B.22)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/235/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej-311930-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd17--bd18/src-BlogOdnawialnej

Osoba aspirująca na stanowisko technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się w głównej mierze projektowaniem i nadzorowaniem wykonania wszelkiego rodzaju instalacji sanitarnych, grzewczych, które wyposażone są w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Stąd też przyszłościowa wiedza może okazać się niezwykle przydatna. Kontrola prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego, budynków oraz instalacji wodociągowych czy kanalizacyjnych jest bardzo kluczowa. Z tego też powodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej staje się zawodem bardzo pożądanym na rynku. Nadzorowanie eksploatacji instalacji, dobór odpowiednich materiałów, sprzętu i maszyn to czynności, do których trzeba się należycie przygotować.

Biorą to także pod uwagę jednostki oświatowe zrzeszone w ramach Zespołu Szkół KKZ. To nie firma, a organizacja, która działa na tych samych prawach co szkoły publiczne. Działalność jest w pełni popierana przez władze Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ciągu kilku miesięcy zrzeszono najlepszych specjalistów, którzy przeprowadzili wiele analiz, aby stworzyć nowe rozwiązanie pozwalające na zaspokojenie potrzeb pracodawców. Stąd też powstał internetowy kurs technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który jest zgodny z obowiązującą podstawą programową Kurs BD.17 i Kurs BD.18, która odpowiada dawnej Kurs B.21 i Kurs B.22. Nauka za pośrednictwem metody e-learningowej jest niewyobrażalną wygodą, a w dzisiejszych czasach, kiedy to nieustannie pędzimy rozpoczęcie nauki przed własnym komputerem to oszczędność nie tylko pieniędzy, ale czasu. Do internetowego kursu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej można zasiąść o dowolnej porze i poświęcić tej czynności tyle czasu, ile tylko jesteśmy w stanie. W ten sposób naukę można zakończyć nie w dwa lata, jak to ma miejsce w szkołach stacjonarnych, a w kilka miesięcy.

Zespół Szkół KKZ udostępnia swoje usługi w bardzo atrakcyjnych cenach, a dodatkowo są poświadczone certyfikatami ISO, co oznacza wysoką jakość usług. Trzeba przyznać, że nauka metodą e-learningową jest równoznaczna z poziomem oferowanym w szkołach publicznych. Dowodem na to jest duża zdawalność egzaminów CKE przez osoby, które ukończyły internetowy pakiet szkoleń. Można śmiało stwierdzić, że w najbliższej przyszłości nie zabraknie techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To też oznacza, że niebawem będziemy w stanie wydajniej wykorzystywać osiągnięcia techniczne, tak aby równocześnie zadbać o nasze środowisko naturalne. Pozyskanie takich kwalifikacji będzie też szansą na wysoką pensję.