Mechanik – monter maszyn i urządzeń kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/212/mechanik-monter-maszyn-i-urzadzen-723310-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-mg17/src-BlogKwalif

Uzyskanie konkretnych kwalifikacji zawodowych jest bardzo przydatne. Osoby, które myślą o pracy w dziedzinie mechaniki także powinny postawić na konkretny zawód, a nie tylko ogólne kwalifikacje np. technik mechanik. Do wyboru jest bardzo wiele różnych kursów czy szkół po których uzyska się specjalność. Ale co warto wybrać? Jedną z najszybszych, ale nadal bardzo efektywnych metod nauki są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Można zapisać się na kurs mechanik – monter maszyn i urządzeń, który daje kwalifikację MG.17 (dawniej M.17), czyli montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Wiele firm chcących zatrudnić mechaników patrzy właśnie na kwalifikacje, jakie ma mechanik a monter maszyn i urządzeń to jedna z lepszych, ponieważ jest jedną z bardziej uniwersalnych kwalifikacji jaką można zdobyć. Monter maszyn i urządzeń bowiem może zajmować się nie tylko montażem jak nazwa wskazuje, ale też być konserwatorem. A przecież każde przedsiębiorstwo, które korzysta z maszyn i urządzeń musi je regularnie konserwować. Oznacza to stały popyt na pracę dla montera. Ponadto taka osoba zajmuje się też instalowaniem i uruchamianiem maszyn, a przecież z roku na rok produkowane są coraz nowocześniejsze urządzenia, a więc są częściej wymieniane w przedsiębiorstwach. I tutaj też znajdzie się praca dla mechanika. Oczywiście mechanik może zajmować się też naprawami maszyn i sprawdzaniem czy zostały dobrze zreperowane albo czy spełniają wskazane normy.

Zatem kwalifikacje jakie ma mechanik – monter maszyn i urządzeń są bardzo przydatne. Może jednak zaistnieć wątpliwość czy sam kurs wystarczy. Jeśli zapiszemy się do Zespołu Szkół KKZ to samej nauki będziemy mieli ponad kilkaset godzin do zrealizowania. Jest to bardzo dużo materiału, który zawiera część bardziej ogólną, ale też stawia na specjalizację i ukierunkowanie wiedzy. Warto wiedzieć, że Szkoły KKZ oferują kursy online. Oznacza to, że można się uczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Nawet równolegle z nauką w szkole stacjonarnej czy z pracą zarobkową.

Zespół Szkół KKZ spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej i realizuje podstawy programowe zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Dlatego też można mieć pewność, że na tym kursie nabędziemy wiedzy, która jest przydatna i nauczy nas nowego zawodu. Co ciekawe Szkoły KKZ uzyskały też certyfikat ISO 9001:2015, który wydawany jest za wysoką jakość świadczonych usług. Po ukończeniu kursu otrzymuje się dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na drukach zgodnych z Rozporządzeniem MEN. Takie dokumenty to najlepsze potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych. Warto wiedzieć, że tylko dokumenty z pieczęcią MEN będą uznawane przez wszystkie zakłady pracy i uznawane za wiarygodne.