Mechanik Pojazdów Samochodowych kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/201/mechanik-pojazdow-samochodowych-723103-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-mg18/src-BlogKwalif

Zawód mechanika pojazdów samochodowych jest bardzo popularny oraz niesie ze sobą możliwość satysfakcjonującej pracy przy dobrych warunkach finansowych oraz szerokich perspektywach dalszego rozwoju. Praca w zawodzie jest jednak dość wymagająca, dlatego też warto zdecydować się na uczestnictwo w specjalistycznym kursie kwalifikacyjnym, który umożliwia zdobycie uprawnień.

Dlaczego kwalifikacyjny kurs zawodowy na mechanika pojazdów samochodowych jest zdecydowanie lepszą formą kształcenia niż na przykład nauka w szkole policealnej? Odpowiedź jest banalnie prosta – kurs pozwala uzyskać kwalifikacje w przeciągu kilku miesięcy, natomiast w szkole policealnej nauka trwa minimum 2 lata (4 semestry). Dodatkowo w ofercie podmiotów realizujących szkolenia można znaleźć bardzo nowoczesną i wygodną formę kształcenia, jaką są kursy online. Internetowy kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na mechaników pojazdów samochodowych można znaleźć na przykład w ofercie Zespołu Szkół KKZ – lidera wśród szkoleń zdalnych, który od lat wiedzie prym na liście placówek oświatowych.

Kształcenie odbywa się za pomocą panelu do nauki przez internet (kurs e-learningowy), co pozwala dopasować formę nauki do indywidualnych preferencji oraz innych obowiązków (na przykład pracy zawodowej). Każdy absolwent kursu realizowanego przez szkoły KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie prawidłowej i profesjonalnej diagnostyki oraz naprawy podzespołów i zespołów w pojazdach samochodowych (według nowej podstawy programowej są to kwalifikacje Kurs MG.18, dawniej kwalifikacje określane kodem Kurs M.18). Nauka podczas szkolenia obejmuje zarówno zagadnienia czysto teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz realizuje nową podstawę programową, co pozwala na kompleksowe przygotowanie każdego uczestnika do pełnienia zawodu mechanika pojazdów samochodowych oraz zdobycie kompetencji zawodowych. Nad odpowiednim przygotowaniem treści omawianych w trakcie kursu czuwa wykwalifikowane grono specjalistów z zakresu diagnostyki oraz mechaniki samochodowej. Wysoką jakość kształcenia gwarantują także liczne certyfikaty i nagrody, jakie na przestrzeni lat zdobył Zespół Szkół KKZ – jest to między innymi popularny i ceniony certyfikat ISO potwierdzający wysoką efektywność kształcenia.

Dzięki uzyskanym kompetencjom zawodowym oraz tytule kwalifikacyjnym mechanika pojazdów samochodowych każdy uczestnik może rozpocząć karierę zawodową i spełniać się w pracy – obecnie pewnym miejscem zatrudnienia dla osób z takimi kwalifikacjami są wszelkie warsztaty samochodowe, salony sprzedaży aut, stacje diagnostyczne czy firmy zajmujące się likwidacją szkód powypadkowych czy recyklingem starych i zużytych, nienadających się już do eksploatacji samochodów.