Kurs blacharz MG.25 (dawniej M.25)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/330/blacharz-721301-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-mg25/src-BlogBlacharz

Szerokie możliwości i ciekawa praca, tak pokrótce można opisać codzienność zawodową blacharza. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wiedzę z zakresu oceniania stanu technicznego powierzchni, która będzie naprawiana czy tez zabezpieczana antykorozyjnie. Informacje o budowie, rozróżnieniu rodzaju może okazać się przydatna przy kolejnych realizacjach zleceń. Wykonywanie napraw, obróbki ręcznej czy maszynowej, to wszystko wymaga odpowiedniego doświadczenia, wykształcenia, które trzeba zdobyć według określonej ścieżki. Z kolei miejscem pracy może być pomieszczenie zadaszone, zamknięte, ale też na wolnym powietrzu. Istnieje możliwość założenia własnej działalności lub pracy w zakładzie, który posiada etat przeznaczony dla blacharza. Wysokość pensji jest zależna od formy zatrudnienia, ilości wykonywanych zleceń oraz lokalizacji, lepiej zarabia się w dużym miastach Polski.

Mimo wszystko na rynku pracy brakuje wykształconych blacharzy, z tego też powodu Zespół Szkół KKZ postanowił to zmienić. Specjalnie powołany sztab ludzi po wielu miesiącach pracy zrealizował zamierzony cel. Otóż od pewnego czasu dostępna jest możliwość zdalnego zdobycia wymaganego wykształcenia. Internetowy kurs blacharza odpowiada nowej podstawie programowej, która oznaczona jest symbolem Kurs MG.25 (dawniej M.25). Określa on Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy. Warto zaznaczyć, że całość kursu zyskała wartość, którą określa certyfikat ISO, świadczy on o najwyższej jakości proponowanych usług. Poza tym Ministerstwo Edukacji Narodowej także popiera działalność instytucji oświatowych, które wchodzą w skład Zespołu Szkół KKZ. Należy odróżnić tę organizację oświatową od funkcjonujących na rynku firm proponujących szkolenia zawodowe. Szkoły KKZ działają na tych samych prawach, co szkoły publiczne. Z tym że oferując internetowy kurs blacharza umożliwiają zdobycie tytułu zawodowego w terminie krótszym niż dwa lata. To wszystko zależy od narzuconego rytmu nauki, który z racji braku obowiązywania dat granicznych może być dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta.

Zainteresowanie e-learningiem w Polsce jest coraz większe, z racji łatwego dostępu i oszczędności czasu, pieniędzy. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż nauka we własnym domu za pośrednictwem osobistego sprzętu nie wymusza na kursancie ciągłych wyjazdów, rezerwacji i opłacania pokoi hotelowych, posiłków. Można się kształcić, a w tym czasie funkcjonować normalnym trybem, nie przestawiając swojego dotychczas ustalonego grafiku zajęć. Szkolenie internetowe blacharz sprawia, że w przeciągu kilku następnych miesięcy rynek pracy może zostać optymalnie zaspokojony. Taka szansa przy atrakcyjnej cenie kursu może być impulsem do zmiany swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej.