Kurs Technik Handlowiec AU.20 i AU.25 (dawniej A.18 i A.22)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/217/technik-handlowiec-522305-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au20--au25/src-BlogHandlowiec

Technik handlowiec to nie sprzedawca. Nie jest osobą wyłącznie sprzedającą produkty. Warto więc wiedzieć czym zajmuje się handlowiec, zwłaszcza jeśli interesuje nas na przykład kurs technik handlowiec Kurs AU.20 i Kurs AU.25 (dawniej Kurs A.18 i Kurs A.22). Co należy do zadań zawodowych technika handlowca?

Osoba pracująca w zawodzie handlowca oczywiście też może zajmować się po prostu sprzedawaniem lub promowaniem towarów i usług. Ale do jej zadań należy także prowadzenie dokumentacji dotyczącej handlu, czyli np. obrotu towarowego. A także musi sporządzać pisma związane z działalnością handlową jak raporty. Do raportów najczęściej potrzebne są też statystki, dlatego handlowiec musi też znać podstawy analizy statystycznej oraz planowania. Koniecznie też musi umieć prowadzić badania rynkowe i marketingowe, na podstawie których wyciągnie wnioski. Te pomogą mu w pracy, ale też będą wartościowe dla przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

Technik handlowiec zajmuje się też organizowaniem i prowadzeniem działalności reklamowej. A także prowadzeniem negocjacji zarówno z dostawcami jak i odbiorcami. To z kolei wymaga znajomości różnych form i technik sprzedaży. Często musi też prowadzić rozliczenia z instytucjami finansowymi, podmiotami takimi jak US czy nawet wykonywać bilans pracy. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze doliczyć umiejętność posługiwania się komputerem i programami do pracy w handlu. Można więc powiedzieć, że nie jest to praca polegająca jedynie na sprzedaży.

A jak można zostać technikiem handlowcem? Można zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy technika handlowca online, który organizuje między innymi Zespół Szkół KKZ. Kursy online w Szkołach KKZ spełniają wymagania MEN i realizują podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra. Ponadto same Szkoły KKZ mają wydany certyfikat jakości ISO 9001:2015, co poświadcza wysoką jakość usług.

Czego można nauczyć się podczas kursu dla handlowców? Warto wiedzieć, że dostępne są dwie kwalifikacje zawodowe, które można nabyć równolegle. Można też wybrać kurs tylko z jedną. Do wyboru są: prowadzenie sprzedaży AU.20 (dawniej A.18) lub prowadzenie działalności handlowej AU.25 (dawniej A.22). Jeśli wybierzemy obie kwalifikacje kurs będzie trwał 1038 godzin, w tym 160 godzin praktyk zawodowych. Po ukończeniu kursu można przystąpić do państwowego egzaminu w OKE celem uzyskania tytułu technika.

Taki kurs online daje też większą elastyczność nauki. Sami wybieramy, ile czasu na raz poświęcimy na naukę. Dzięki temu można go ukończyć nawet w kilka miesięcy zamiast 2 lata. Warto też wiedzieć, że można naukę rozpocząć w dniu zapisu. Nie trzeba czekać aż zbierze się grupa, czy rozpocznie nowy semestr.