Kurs operator urządzeń przemysłu ceramicznego AU.06 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/289/operator-urzadzen-przemyslu-ceramicznego-818115-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au06/src-BlogWrocław

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego to osoba, która może znaleźć pracę w wielu przedsiębiorstwach oraz firmach zajmujących się obróbką ceramiczną. W swojej pracy może on także nadzorować wszelkie procesy technologiczne oraz odpowiadać za kontrolę jakości wypuszczanych na rynek produktów. W ostatnim czasie kurs na operatora urządzeń przemysłu ceramicznego realizowany był między innymi na terenie Wrocławia. Była to z pewnością doskonała okazja do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla osób z województwa dolnośląskiego. Niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz kłopotliwy dojazd dla osób z innych rejonów Polski.

Na szczęścia dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w tej branży ciekawą ofertę kształcenia przygotował Zespół Szkół KKZ oferujący zawodowy kurs kwalifikacyjny, który pozwala uzyskać kwalifikacje w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (oznaczone kodem Kurs AU.06). Kurs prowadzony jest przez internet i gwarantuje uzyskanie zaświadczenia na druku MEN o zdobytych w ten sposób kwalifikacjach.

Zespół Szkół KKZ jest wpisany do ewidencji jednostek oświatowych, mających uprawnienia do kształcenia zawodowego zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kurs realizuje nową podstawę programową, a przekazywana wiedza jest zgodna z najnowszymi wytycznymi regulującymi zawód operatora urządzeń ceramicznych, dzięki czemu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe przygotowanie do zawodu. Kurs posiada certyfikat ISO poświadczający wysoką jakość oraz efektywność. W trakcie kursu realizowanego na zdalnej platformie e-learningowej, każdy uczestnik ma dostęp do materiałów dydaktycznych, które obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne – nauka w trakcie kursu to przede wszystkim praca własna oparta na określonych wytycznych. Wszelkie treści przygotowane są przez kadrę wykwalifikowanych pracowników w branży, którzy dbają o utrzymanie wysokich standardów nauki oraz szkolenia.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy operatora urządzeń przemysłu ceramicznego online realizowany przez Szkoły KKZ jest idealnym rozwiązaniem dla osób, którzy z jakiś względów nie chcą podjąć nauki w typowej szkole policealnej. Uczestnictwo w szkoleniu trwa około kilka miesięcy (co w głównej mierze zależy od zaangażowania każdego uczestnika), a nie tak jak w szkole policealnej, gdzie nauka trwa przeciętnie co najmniej 4 semestry (2 lata). W kursie jest dowolna możliwość dopasowania formy i trybu nauki do potrzeb – plan nie jest narzucony z góry, co daje bardzo dużą elastyczność i wysoki komfort dla indywidualnych potrzeb każdego kursanta.