Operator urządzeń przemysłu ceramicznego kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/289/operator-urzadzen-przemyslu-ceramicznego-818115-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au06/src-BlogKwalif

W pracy operatora urządzeń przemysłu ceramicznego wymagane są określone kwalifikacje zawodowe, które pozwalają odpowiednio stawić czoła wszystkim zawodowym wyzwaniom oraz obowiązkom. Oczywistym jest, że w tym zawodzie niezbędne jest odpowiednie wykształcenie kierunkowe, które można uzyskać na przykład uczestnicząc w specjalistycznym kursie zawodowym przygotowującym kompleksowo do pełnienia zawodu. Kurs tego typu realizowany jest między innymi przez Zespół Szkół KKZ – jednostki wpisanej do ewidencji profesjonalnych ośrodków szkoleniowych. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest fakt, że jest ono realizowane w formie zdalnej (przez internet) z wykorzystaniem bardzo funkcjonalnego i nowoczesnego panelu do nauki online. Dzięki temu kurs jest doskonałą alternatywą dla nauki w szkole policealnej.

Przede wszystkim daje on bardzo dużą elastyczność i możliwość dopasowania formy i trybu nauki do potrzeb każdego uczestnika – dzięki temu idealnie sprawdzi się dla osób pracujących czy studiujących, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub uzyskać dodatkowe wykształcenie w zawodzie. Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga również kłopotliwych dojazdów oraz organizacji noclegu w miejscu, gdzie odbywa się dany kurs – nauka może odbywać się w każdym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do internetu oraz które uczestnik szkolenia uzna za komfortowe do nauki.

Kurs realizuje nową podstawę programową określoną dla specyfiki zawodu oraz prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada on również certyfikat ISO, który potwierdza wysoką jakość kształcenia oraz spełnienia restrykcyjnych norm wobec profesjonalnych szkoleń zawodowych. Każdy absolwent kursu otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (określane są one kodem Kurs AU.06).

Po zakończeniu szkolenia wszyscy otrzymują potwierdzenie kwalifikacji na stosownych dokumentach (m.in. zaświadczenie na druku MEN i stworzone według określonych zasad według rozporządzeń). Uzyskane kwalifikacje są tak samo wartościowe jak te, które można uzyskać w trakcie kursów stacjonarnych – dodatkowo na zaświadczeniu o kwalifikacjach nie ma zapisu na temat tego, że był to kurs realizowany w formie e-learningowej (ustawa nie wymaga takich informacji na dokumentach). W trakcie kursu uczestnik uczy się zarówno kompetencji praktycznych, jak i teoretycznego przygotowania do zawodu. Wśród wyuczonych umiejętności pracownika można wymienić między innymi obsługę maszyn i urządzeń niezbędnych do przygotowania surowców i mas ceramicznych, a także ich późniejszej obróbki i dalszych czynności (formowanie, zdobienia, utwardzanie).